Mimarlık ve tasarım örnekleri.

Kullanım bilgileri | Beğenilen tasarımlardan siz de esinlenin !

Kullanım bilgileri


1- Sitemize üye olan veya olmayan herkes "tasarım duvarı" bölümünden faydalanabilir.

2- Mimarobot sitesini kullanan herkes kendi özgür iradesi ile iş, işlem ve yorum yapmaktadır. Mimarobot’un herhangi bir şahıs, kurum ve hizmeti önermek veya teşvik etmek gibi bir misyonu yoktur ve hiçbir şekilde belirli bir kurum, ürün veya şahısa yönlendirme amacı taşımamaktadır. Kullanıcılar arasındaki iletişim ve ilişkiler tamamen kendi takdir ve sorumluluklarındadır. 

3- Mimarobot, site içeriğinin güncel ve doğru bilgileri içermesi için çaba göstermektedir. Ancak sitede yer alan bilgilerin doğru, tam ve eksiksiz ve belirli bir ticari amaca yönelik olduğuna dair hiçbir garanti verilmemektedir. Bu nedenle, sitede doğrudan katılımda bulunan ve/veya sitede yer alan bilgilere istinaden işlem yapan herkes kendi özgür algısı, iradesi, bilgisi ve değerlendirmesi temelinde karar alarak hareket edecektir. Kullanıcıların karar ve işlemlerinin maddi ve manevi sonuçları ve sorumluluğu kendilerine aittir. 

4- Mimarobot platformu üzerinden kendi ticari faaliyetlerini, mesleki bilgilerini veya tecrübe ve görüşlerini paylaşan herkesin, dürüstlük prensibine uyması, başkalarının kişilik haklarına saygı göstermesi ve hiçbir gerçek ya da tüzel kişiliğin itibarını zedelemesi beklenmektedir. Bu temelden hareketle, gerek ziyaretçi gerekse üye olarak siteyi kullanımınız sırasında, site kurallarına, sözleşme hükümlerine, yasalara ve ahlaki değerlere uygun davranmanız ve haksız rekabete yol açabilecek içerik ve eylemlerden kaçınmanız gerekmektedir. 

5- Her kullanıcı, siteye yüklediği içerik, bilgi ve yorumlardan sorumludur. Başka sitelerden kopyalanan içeriklerin kullanılması, Mimarobot’un ve üçüncü şahısların telif haklarını ihlal eden paylaşımlarda bulunulması, gerçeğe aykırı, yanıltıcı, aldatıcı, cezai veya hukuki yaptırımlara yol açacak içerik ve eylemler hem kanunların hem de site kurallarının ihlali niteliğindedir. Her bir kullanıcı, siteye eklediği gerek görsel gerekse sözel nitelikteki içerik nedeniyle Mimarobot’un ve/veya üçüncü şahısların uğrayabilecekleri tüm maddi ve manevi zarar ve ziyanların, hukuki ve cezai sorumlulukların doğrudan muhatabıdır. 

6- Mimarobot’un içerik, bilgi ve yorumların doğruluğunu, hukuka uygunluğunu kontrol etme yükümlülüğü bulunmaktadır. Ancak Mimarobot içerikleri kontrol etme ve kendi takdirine bağlı olarak uygun görmediği içeriği yayınlamama veya yayından kaldırma, bu tür içeriği yükleyen kullanıcıların üyeliğini iptal etme ve/veya siteye erişimini engelleme hakkına sahiptir. Mimarobot’un bu denetim ve takdir hakkı, hiçbir şekilde Mimarobot’un sorumluluğunu doğurmayacak ve/veya kullanıcıların sorumluluğunu azaltmayacaktır. 

7- Gerek Mimarobot sitesinde gerekse Mimarobot üzerinden bağlantı kurulan diğer sitelerde yer alan fikir, görüş ve düşünceler tamamen bunları yükleyen ve yayınlayan kişilerin şahsi fikir, görüş ve düşünceleridir ve sahibini bağlar. Mimarobot’un bu içerikler ve diğer sitelerin kullanım ve güvenlik kural ve uygulamaları ile ilgili hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. 

8- Mimarobot, sitenin hatasız, kesintisiz ve güvenli olarak çalışacağı garantisini vermemektedir. Mimarobot, teknik veya hukuki nedenlerle siteye erişimi geçici bir süreliğine kapatabilir. Sitenin virüs ve benzeri zararlı içeriklerden korunması için tedbirler alınmakla birlikte, bunların tamamen bertaraf edildiğine ilişkin bir taahhütte bulunulmamaktadır. Bu nedenle, her bir kullanıcının kendi koruma sistemlerini oluşturmak için gerekli önlemleri alması gerekmektedir. Mimarobot, kullanıcıların karşılaşacağı sorunlar nedeniyle hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir. 

9- Genel Kural ve Şartlara, Üyelik Sözleşmesi hükümlerine ve kanun ve genel ahlaka aykırı hareket edenler, gerek üçüncü şahısların gerekse Mimarobot’un bu nedenle uğradıkları tüm maddi ve manevi zararları tazminle yükümlüdür.


Son güncelleme: 30/12/2015


"Başarılı Tasarım Fikirlerini İnceleyin."

 
  Haberdar Olun