N

Narinlik
Mesnetlenme durumuna bağlı olarak bir çubuğun kesiti ile uzunluğu arasındaki ilişki

Nefaset farkı
Bir yapının kimi bölümlerinin iyi yapılmamasından ötürü, yükleniciye ödenecek paradan yapılan kesinti

Nefeslik
Bodrum katlarına hava ve ışık almak için tavana yakın olarak açılmış şevli pencere

Nirengi çizgisi
Yapıda döşeme kaplaması yapılmadan önce bütün musluk ve aygıtların yüksekliklerinin saptanması için, bitmiş döşeme kotundan 1m yüksekliğe çizilen yatay ölçü çizgisi

Niş
Çoğunu üstü kemerli duvar hücresi

Nokta apartman
Kule gibi yüksek apartmanlara denir


Yorum yap

Son düzenleyen: admineso Tarih: 01/11/2015.

Bu makale yayınlanmasından bu yana revize edilmemiştir.

Yazıyı oluşturan admineso Tarih: 01/11/2015.

X
X