Konstrüktivizm

Konstrüktivizm modern mimarinin bir formu olup daha çok Sovyetler Birliğinde 1920’li yıllarda ve 1930’lu yılların başında yaygınlık kazanmış bir mimarlık akımıdır.

Bu akım gelişmiş teknolojiyi ve mühendislik bilimlerini dönemin Komünist ideolojisine uygun bir sosyal amaçla birleştirmeyi ve bu amaç doğrultusunda tasarımlar yapmayı hedeflemiştir. Ancak kendisini akıma adayan gruplar birleşip bu felsefeyi geliştirecekleri yerde, birbirlerine rakip olma yoluna gitmişlerdir. Belki de bu sebepten, akım beslenememiş ve ömrü kısa kalmıştır.

1932 yılında tamamen popülerliğini kaybetse de; konstrüktivist birçok tasarımı uygulanmış ve tamamlanmıştır.

Kısa sürede gözden düşmüş olsa da, ilerleyen yıllarda ve dönemlerdeki yeni mimarlık akımlarına oldukça önemli etkileri olmuştur.

 

220px-Melnikov_House_photo_by_Arssenev Moscow_textile_institute Narkomfin_Building_Moscow_2007_03


Yorum yap

Son düzenleyen: admineso Tarih: 19/10/2017.

Bu makale yayınlanmasından bu yana revize edilmemiştir.

Yazıyı oluşturan admineso Tarih: 02/11/2015.

X
X