Barok

Barok kelimesi Portekizce’den gelir. Portekizce’de “Barroco” olan kelimenin anlamı; tam yuvarlak olmayan düzensiz incidir. Barok mimarisi İtalya’dan çıkmış ve oradan da  İspanya, Belçika, Avusturya, Güney Almanya, Polonya gibi Katolik ülkelere geçerek kullanılmaya başlamıştır. Barok mimarisi 16. ve 18. Yy.’da gelişmiştir. Kiliselerde ve saraylarda kullanılan barok mimarisi, abartılı hacim ve dekorlar kullanılarak gücü temsil etmiştir. Tanrılar için kiliselerde, krallar için ise saraylarda barok mimarisi kullanılmıştır.

Barok mimarisinin karakteristik özellikleri ise şöyle sıralanabilir:

  • Kiliselerde kimi zaman oval formlu ve daha geniş sahınlar
  • Tamamlanmamış veya kasten yarım bırakılmış mimari ögeler
  • Işığın dramatik kullanımı; güçlü aydınlık ve gölge kontrastları (chiaroscuro etkileri) veya değişik pencereler aracılığıyla düzenli bir aydınlatma
  • Süs ve renklerin zengin kullanımı (putti veya çoğu zaman altınla kaplanmış, ahşaptan figürler)
  • Geniş skalalı tavan freskleri
  • Sıklıkla dramatik bir merkezi projeksiyonla karakterize edilmiş harici cepheler
  • İçeride resim, heykel ve sıva (özellikle geç dönem Barok’ta) için uygun bir kabuk
  • Trompe l’oeil (tasvir edilen objelerin 3 boyutlu görsel ilüzyon yaratması için fazlasıyla gerçekçi görüntüler içeren resim tekniği) gibi yanıltıcı efektler ve resimle heykelin harmanlanması
  • Bavyera, Çek, Polonya ve Ukrayna Baroku’nda armut şekilli kubbeler
  • Katolik ülkelerde özellikle veba salgınının bitişine şükretmek amacıyla dikilmiş Veba Sütunları

Michelangelo’nun geç dönem Romen yapıları, özellikle de St. Peter’s Bazilikası, Barok mimarisinin dikkate değer öncülerinden sayılabilir. Öğrencisi Giacomo della Porta Roma’da bu eser üzerinde çalışmaya devam etmiş, özellikle de erken dönem Barok’un en önemli kilise dış cephesi örneklerinden sayılan Carlo Maderno’nun Santa Susanna (1603)’sına yol açan Cizvit kilisesi Il Gesu’ya imza atmıştır. İtalyan kiliselerinde gücünü tanrı ve mitoloji taslaklarından alan ve işlemeli duvarlar, görkemli bahçeler barok akımına ait özelliklerdir.

Paris’te önemli bir yere sahip olan Versailles Sarayı da barok mimarisinin en popüler örneklerinden biri olarak kabul edilmektedir. Barok döneminde Paris’in kraliyet gücünü temsil eden Versailles Sarayı her prensin örnek aldığı bir yapı olarak göze çarpar. Barok devri yapıları prenslerin sahip oldukları kudreti gösterirler. Prenslerin bu yüzden malikanelerine verdikleri önem ve onlara harcadıkları para muazzamdı. Aynı zamanda bu dönemin binaları yaratıcının sanatsal gücünün ve mimari anlayışının da bir göstergesiydi. Bu dönemde sanat doğayı taklit etme değil, aksine onu biçimlendirme olarak anlaşılmıştır. Bu dönemde yapılan barok sarayları, fıskiyeli havuzları, görkemli heykelleri, bahçeleri, süslü ve muazzam salonları, duvar işlemeleri, tanrı ve mitoloji konulu resimleri bu dönemin mimarisinde yer alan temel unsurlardı. Bu dönemin şaşaalı görünüşü Barok mimarisinde kendini net olarak belli eder. Viyana, Potsdam, Dresden, Würzburg, Salzburg gelişmelerini bu dönemin prenslerinin mutlakiyetçi rejimlerine borçludur. Parklar içine kurulan görkemli şatolara halkın değil girmesi yaklaşması bile yasaktı. Kim saraya dahil değilse tebaa (kul) sayılıyordu. Bu göz kamaştırıcı ve süslü yapılar bu dönemden başka hiçbir dönemde bu kadar zerafete ve görkeme sahip olmamıştır.

 

b1 b2b4

 


Yorum yap

Son düzenleyen: admineso Tarih: 19/10/2017.

Bu makale yayınlanmasından bu yana revize edilmemiştir.

Yazıyı oluşturan admineso Tarih: 04/11/2015.

X
X