Avant-garde

Avangart (Fransızca: avant-garde), gerek Fransızcada gerek diğer dillerde kültür, sanat ve politika ile bağlantılı olarak, “yenilikçi” kişiler veya “deneysel” işleri tanımlamak üzere kullanılır. Avant-Garde ilerici sanat akımı demektir. Avant-Garde kelimesinin kökeni, Fransızca’da ‘öncü askeri birlik’ anlamından gelmektedir. Genel anlamda birçok dilde, sanatta veya mimaride ‘ilerici akımlar’ı temsil etmek için kullanılmaktadır.

Avant-Garde akımlar ilerici olduğu kadar yıkıcı bir anlam da taşımaktadır. Temsil ettiği akımdan önceki akımları kesinlikle tanımaz. Sürekli olarak keşfedilmemiş olanı bulmaya çalışır. Yoğun duyguları barındıran bu akımın sanatçıları, sanat eserlerini özellikle 20. yy.ın ilk çeyreğinde vermişlerdir. O dönemde tüm dünyada yoğun savaşların yaşanması, avant-garde sanatının neden ortaya çıktığını açıklamaktadır.

Dünya savaşı sonrası dönem koşulları gözden geçirilirse; avantgarde akımın etkileri öncelikli Sovyet Sosyalist bloğu ülkelerinde görülmüştür. 1922-1932 yılları arasında yeni hedefler saptamış bir grup mimar tarafından “Sovyet Avantgarde Mimarisi” adı altında 20.yy’ın en radikal binalarından birkaçı ortaya çıkmıştır. Bu yapılar; mimarlıkta yeni bir dile, yeni bir yoruma işaretti. Savaş sonrası tek olanı, farklı olanı, daha önce keşfedilmemiş olanı yakalamaya çalışan sanat- avantgarde akım, mimarlıkta ve kentlerin yeniden yapılandırılmasında da büyük ölçüde etkili olmuştur. Savaşın getirdiği karamsar ortamdan çıkış yolu olarak, mimarlık da farklı çizgiler ve yorumlar kazandı.

Avant-garde akım bugün hala etkisini gördüğümüz Art Deco Mimari akımını doğurmuştur. Modern mimari, geleneksel konseptler, sıcak, rahat mekandan,  futuristik, teknoloji cenneti gibi gözüken mekanlar arasında bir gerilime sebep oluyordu.  Art Deco bu gerilimi çözmek için bir yaklaşımdı aslında.

Richard Neutra modernist mimarlığın başlangıç döneminde mimarlık okulundan mezun oldu. Art-deco mimarlığının önemli temsilcilerindendir. Frank Gehry de avant-garde mimarinin önemli temsilcilerindendir. O da geometriye farklı  bir bakış açısı getirerek, sıradan olmayanın peşinden gitmiştir. Prag’da bulunan meşhur “Dancing House”, bu akımın en önemli örneklerindendir.

 

111 333222


Yorum yap

Son düzenleyen: admineso Tarih: 03/11/2015.

Bu makale yayınlanmasından bu yana revize edilmemiştir.

Yazıyı oluşturan admineso Tarih: 03/11/2015.

X
X