Arts and Crafts

Sanatlar ve El Sanatları anlamına gelen “Arts and Crafts” hareketi 19.yüzyılın ikinci yarısında ingilterede doğmuş olan, ve dönemin geçerli sanat anlayışı eklektisiszme karşı çıkan önemli bir akımdır. Özgün bir sanat arayışı, bu akımın en önemli özelliğidir. Akım yaklaşık olarak 1880 – 1910 yılları arasında en parlak günlerini yaşamıştır.

El emeğini ve özgün tasarımı yücelten, sanatsal yaratmada toplumsal sorumluluk ve halk mimarlığı gibi kavramları endüstri çağında ilk kez ortaya atan akımdır. Akımı benimseyenler, “İyi tasarım” anlayışını “iyi toplum” kavramıyla özdeşleştirmişlerdir. O dönemde seri üretim fikri, yavaş yavaş ortaya çıkmakta olan bir tüketici sınıfa hitap edebilmiştir ancak makinalı seri üretim henüz kaliteden ve güzellikten yoksundur. Arts and crafts hareketi, bireysel zanaatkarlığın canlandırılmasını öngörür, böylece hem bu ürünler sayesinde sıradan insanın hayat standardı yükselecek, hem de fabrikalarda çürüyen işçiler için daha onurlu bir yaşam mümkün olacaktır. Hareket “mütevazi ama iyi” tasarım anlayışını beraberinde getirerek bir nevi büyük sanatkarlar tekelini kırmış, estetiğin sorgulanması açısından Art nouveau’yu hayli etkilemiştir.

Bu hareketin önderi William Morris, Viktorya döneminin ucuz ve kötü seri üretim mallarının niteliksizliğini vurgulayarak, geçmişin el sanatlarına dönmeyi amaçlamış, ancak sonuçta geleceğe yön veren tasarım atılımları geliştirmiştir. El sanatlarını yeniden canlandırma çağrısı, malzemeye sadık kalmak, işlevsel nesneleri güzel yapmak, tasarımın işleve uygun olması gibi ilkeler, sonraki nesillerce sanat ve el sanatları değil, sanat ve endüstriyi birleştirme adına uyarlanmıştır.

 

ac3 ac2 ac1

 

 


Yorum yap

Son düzenleyen: admineso Tarih: 04/11/2015.

Bu makale yayınlanmasından bu yana revize edilmemiştir.

Yazıyı oluşturan admineso Tarih: 04/11/2015.

X
X