Nesin Sanat Köyü Mimarlık Yaz Okulu – Düzen Parodisi

haziran, 2019

haziran, 2019

16haz(haz 16)00:0030(haz 30)00:00Nesin Sanat Köyü Mimarlık Yaz Okulu - Düzen Parodisi

Daha fazla göster

Açıklama

Amaç
Atölye, günümüze kadar yapılmış doğa tarifi, temsili ve araçsallaştırılması üzerinden yürütülen tartışmanın ışığında, Şirince’nin florasını data kaynağı olarak görüp dijital temsil araçlarında sınamayı hedeflemektedir.Atölye bitkilerin sunduğu rastlantısal değişkenleri, matematiksel formalizmler, prosedürler ve algoritmalar dolayımıyla biçimsel görselleştirmeler ve araştırmalar yapmayı hedefler.

İçerik
Yok oluşuna dair yas tutmaya başladığımız doğa, biyo-teknoloji, parametrik tasarım ve kodlama gibi dijital teknolojiler ile mimarlığın gündemindedir. Bu durum aslında, insanın kendisini doğanın bir parçası olarak görmediğinin aksine, doğayı, insanı besleyen, koruyan, ona soluk aldıran ve ilham veren verimli bir dekor olarak gördüğünün açık ilanı gibidir. Bu bakış açısıyla, doğa-insan ilişkisindeki dönüşümün çelişkilerinin ortaya çıkmaya başladığı Erken Modern dönem ile başlanarak eleştirel bir tarih okuması yapılması da hedeflenmektedir. Atölyede, belirli tarihsel eşiklerde doğanın gizinin ortaya çıkarılma motivasyonu ve koşulları da konuşulacaktır. Bilgi üretme pratikleri ve değer/paha üreten ilişkilerin nasıl kurulduğuna dair tartışmalar yürütülecektir. Bu süreçlerde doğanın temsili ve görüntüsü, insanın doğaya yaklaşımının yansımasıdır. Bağlamından koparılmış türler, tuval üzerinde yeni bir bakış tarafından ‘ürüne’ dönüştürülene dek askıda beklerler. Bu çevirinin nasıl yapıldığı, hizmet edeceği alanın talepleri doğrultusunda belirlenmiştir. Bu çerçevede, katılımcılardan köy etrafındaki peyzaj bütününün içerdiği bitkileri indirgeyerek belgeleyip, Nebatat katalogları oluşturmaları beklenecektir. Katılımcıların bu çalışmaları, verilerin çeşitlenmesini ve somut olarak toprağa bağlı bitkinin soyut alana teslim edilmesine kadar kat ettiği mesafeye tanıklık sağlayacaktır. Üretilen bu veri kataloğundan seçilen parçalar, bilgisayar ortamına taşınarak öznel bakış açılarının yansımaları olarak sistemleştirilecektir. Katılımcıların öznelliğiyle oluşturulan veri kataloğu bilgisayar ortamına aktarılırken de bilgisayarın sunduğu formülasyonların da tersyüz edilmeye çalışıldığı bir çalışma hedeflenmektedir. Doğadan özerkleşen bu parçaların yeni gerçekliği biçimsel indirgemedir ve bu atölye, biçimin bu yalıtılmışlığını aşmak için tarihselliği ve tasarımcının öznelliğini yanına alarak parodik düzenler kurma yoluna gidecektir.

Daha fazla bilgi ve başvuru için tıklayınız.

 

16-30 Haziran 2019 tarihleri arasında NSK’nde yapılacak olan atölye Şirince’nin florasını, özellikle günümüze kadar yapılmış olan doğa tanım, temsil ve ifade biçimleri bakımından ‘Düzen Parodisi’ başlığı altında ele almayı hedeflemektedir.

 

Konum: İzmir

Düzenleyen: Nesin Sanat Köyü

Etiketler: Düzen Parodisi, Nesin Sanat Köyü, Nesin Sanat Köyü Mimarlık Yaz Okulu

 

Gün-Saat

16 (Pazar) 00:00 - 30 (Pazar) 00:00

16haz(haz 16)00:0030(haz 30)00:00Nesin Sanat Köyü Mimarlık Yaz Okulu - Düzen Parodisi

Daha fazla göster

Açıklama

Amaç
Atölye, günümüze kadar yapılmış doğa tarifi, temsili ve araçsallaştırılması üzerinden yürütülen tartışmanın ışığında, Şirince’nin florasını data kaynağı olarak görüp dijital temsil araçlarında sınamayı hedeflemektedir.Atölye bitkilerin sunduğu rastlantısal değişkenleri, matematiksel formalizmler, prosedürler ve algoritmalar dolayımıyla biçimsel görselleştirmeler ve araştırmalar yapmayı hedefler.

İçerik
Yok oluşuna dair yas tutmaya başladığımız doğa, biyo-teknoloji, parametrik tasarım ve kodlama gibi dijital teknolojiler ile mimarlığın gündemindedir. Bu durum aslında, insanın kendisini doğanın bir parçası olarak görmediğinin aksine, doğayı, insanı besleyen, koruyan, ona soluk aldıran ve ilham veren verimli bir dekor olarak gördüğünün açık ilanı gibidir. Bu bakış açısıyla, doğa-insan ilişkisindeki dönüşümün çelişkilerinin ortaya çıkmaya başladığı Erken Modern dönem ile başlanarak eleştirel bir tarih okuması yapılması da hedeflenmektedir. Atölyede, belirli tarihsel eşiklerde doğanın gizinin ortaya çıkarılma motivasyonu ve koşulları da konuşulacaktır. Bilgi üretme pratikleri ve değer/paha üreten ilişkilerin nasıl kurulduğuna dair tartışmalar yürütülecektir. Bu süreçlerde doğanın temsili ve görüntüsü, insanın doğaya yaklaşımının yansımasıdır. Bağlamından koparılmış türler, tuval üzerinde yeni bir bakış tarafından ‘ürüne’ dönüştürülene dek askıda beklerler. Bu çevirinin nasıl yapıldığı, hizmet edeceği alanın talepleri doğrultusunda belirlenmiştir. Bu çerçevede, katılımcılardan köy etrafındaki peyzaj bütününün içerdiği bitkileri indirgeyerek belgeleyip, Nebatat katalogları oluşturmaları beklenecektir. Katılımcıların bu çalışmaları, verilerin çeşitlenmesini ve somut olarak toprağa bağlı bitkinin soyut alana teslim edilmesine kadar kat ettiği mesafeye tanıklık sağlayacaktır. Üretilen bu veri kataloğundan seçilen parçalar, bilgisayar ortamına taşınarak öznel bakış açılarının yansımaları olarak sistemleştirilecektir. Katılımcıların öznelliğiyle oluşturulan veri kataloğu bilgisayar ortamına aktarılırken de bilgisayarın sunduğu formülasyonların da tersyüz edilmeye çalışıldığı bir çalışma hedeflenmektedir. Doğadan özerkleşen bu parçaların yeni gerçekliği biçimsel indirgemedir ve bu atölye, biçimin bu yalıtılmışlığını aşmak için tarihselliği ve tasarımcının öznelliğini yanına alarak parodik düzenler kurma yoluna gidecektir.

Daha fazla bilgi ve başvuru için tıklayınız.

 

16-30 Haziran 2019 tarihleri arasında NSK’nde yapılacak olan atölye Şirince’nin florasını, özellikle günümüze kadar yapılmış olan doğa tanım, temsil ve ifade biçimleri bakımından ‘Düzen Parodisi’ başlığı altında ele almayı hedeflemektedir.

 

Konum: İzmir

Düzenleyen: Nesin Sanat Köyü

Etiketler: Düzen Parodisi, Nesin Sanat Köyü, Nesin Sanat Köyü Mimarlık Yaz Okulu

 

Gün-Saat

16 (Pazar) 00:00 - 30 (Pazar) 00:00

X
X