Merzifon Belediyesi İş ve Yaşam Merkezi Mimari Proje Yarışması

ağustos, 2017

11agu - 7kasagu 1100:00kas 7Merzifon Belediyesi İş ve Yaşam Merkezi Mimari Proje Yarışması

Daha fazla göster

Açıklama


YARIŞMANIN AMACI
Yarışmanın amacı; kentin sosyo-kültürel ve ekonomik yaşamını güçlendirecek ve kent merkezinin canlanmasına katkıda bulunacak çağdaş bir iş ve yaşam merkezinin kazandırılmasıdır. Yarışma; özgün ve nitelikli tasarım yaklaşımlarının, günümüz mimarisine de ışık tutabilecek işlevsel ve yenilikçi çözümlerin öne çıkarılmasını; kamusal açık alan kullanımını, mimarlık ve tüm mühendislik alanlarında çağdaş, ekonomik ve sosyal sürdürülebilir çözümleri, çevresel, iklim ve insan faktörlerinden etkilenerek, kentsel yaşam kalitesini artıracak çağdaş bir çevre ve mimari anlayışı ortaya koyan, güzel sanatları teşvik eden proje ve müelliflerin saptanmasını amaçlamaktadır.
YARIŞMANIN TÜRÜ VE ŞEKLİ
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23. Maddesi ve Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği doğrultusunda açılan yarışma; serbest, ulusal ve tek kademeli, mimari proje yarışmasıdır.
YARIŞMANIN KONUSU VE YERİ
Yarışmanın konusu; İmar Planında tanımlanan yapı adasında ticaret ve yaşam-boyu eğitimi destekleyen karma kullanımlı bir iş ve yaşam merkezinin tasarlanmasıdır. Yarışmaya konu olan alan; Amasya İli Merzifon İlçesi, Harmanlar Mahallesi, Hal Sokak 418. adada bulunan 1 numaralı parseldir. Yarışma Alanı, ilçe merkezinde ana yaya arterine (Hal Sokak) yakınlığı nedeniyle, yoğun kullanılan alışveriş, buluşma-ve dağılma işlevlerinin yer aldığı bir bölgenin yakınında konumlanmaktadır. Alan, şehir merkezinde bulunan Cumhuriyet Meydanı’nın güneyinde, kentsel sit alanı içerisinde bulunan tarihi ve turistik Tuz Pazarı Hamamı’nın kuzeydoğusunda ve PTT binasının güneybatısında, yer almaktadır. Yarışma alanı perakende ticaret alanları ve konut dokusu ile çevrelenmiştir. Mevcut durumda, alanda yer alan İşhanı yapısının, ilçenin değişen ve gelişen gereksinimlerini karşılamadığı düşünülmektedir. Tasarlanacak olan “İş ve Yaşam Merkezi”nin farklı yaş gruplarının da kullanabileceği, ticari ve sosyal faaliyetleri barındıran ve çevresini zenginleştiren bir merkez olması öngörülmektedir.
Yarışmaya Katılım Koşulları
TMMOB Mimarlar Odası üyesi olmak ve meslekten men cezalısı durumunda olmamak,
Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyenler ve atayanlar arasında olmamak,
Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak,
Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamış olmak,
Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak.
Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak,
4734 ve 4735 sayılı kanunlar ile diğer kanunlardaki hükümler ve yönetmelikler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olmamak.
Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek, (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir.)
Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar da tasarımları yarışmaya katılmamış sayılır ve isimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleriyle birlikte üyesi oldukları meslek odalarına bildirilir.
Yarışmaya katılmak isteyenler 50.00 TL karşılığında ” T.C. Merzifon Belediyesi İş ve Yaşam Merkezi Mimari Proje Yarışması” açıklaması ile idareye ait banka hesabına yarışma takviminde yer alan son tarihe kadar yatırılacaktır. Dekont, isim ve iletişim bilgileri ile birlikte raportörlük adresine e-posta veya faks yoluyla gönderilecektir.
Jüri Üyeleri ve Raportörler
Danışman Jüri Üyeleri
Alp KARGI, T.C. Merzifon Belediye Başkanı
Hüseyin ÜNSAL, T.C. Merzifon Belediye Eski Başkanı (1989-1999), 23. Dönem Amasya Mv.
Mustafa ATAK, T.C. Merzifon Belediye Başkan Yardımcısı
İshak MEMİŞOĞLU, Mimar, TMMOB Mimarlar Odası Samsun Şube Başkanı
Samet YÜCEL, T.C. Merzifon Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü
Asli Jüri Üyeleri
Derya OKTAY, Prof. Dr., Mimar – Kentsel Tasarımcı, (Jüri Başkanı)
Feride ÖNAL, Doç. Dr., Mimar
Cem ERÖZÜ, Y. Mimar
Yıldırım GİGİ, Y. Mimar
Hasan ALTUNTAŞ, İnşaat Mühendisi
Yedek Jüri Üyeleri
Hakan SAĞLAM, Doç. Dr., Mimar
Fatih US, Yrd. Doç. Dr., Mimar
Necmettin KOÇ, İnşaat Mühendisi
Raportörler
Serhat ULUBAY, Y. Mimar
R. Fatih ASLAN, İnşaat Mühendisi
Serdar GÜNTÜRKÜN, Peyzaj Mimarı
YARIŞMA TAKVİMİ
Yarışmanın İlanı: 11 Ağustos 2017, Cuma
Son Soru Sorma Tarihi: 29 Ağustos 2017, Salı
Soruların Yanıtlarının İlanı: 4 Eylül 2017, Pazartesi
Proje Teslim Tarihi (Elden veya Kargo ile): 7 Kasım 2017, Salı, 18:00
Kargo ile Teslim Alma için Son Tarih: 9 Kasım 2017, Perşembe, 18:00
Jüri Değerlendirmesi Başlangıç Tarihi: 11 Kasım 2017, Cumartesi
Sonuçların Açıklanması 17 Kasım 2017, Cuma
Kolokyum ve Ödül Töreni: 25 Kasım 2017, Cumartesi
ÖDÜLLER VE ÖDEME ŞEKLİ
1. Ödül: 50.000 TL
2. Ödül: 30.000 TL
3. Ödül: 20.000 TL
Eşdeğer mansiyon: 10.000 TL
Eşdeğer mansiyon: 10.000 TL
Eşdeğer mansiyon: 10.000 TL
Eşdeğer mansiyon: 10.000 TL
Eşdeğer mansiyon: 10.000 TL
YARIŞMAYI DÜZENLEYEN İDAREYE AİT BİLGİLER
İdare : T.C. Merzifon BelediyesiAdres : Sofular Mah. Abidehatun Sok. No: 4/1 Destek Hizmetler Müdürlüğü Merzifon/AmasyaTelefon : (0358) 513 13 87 – 1156Faks : (0358) 513 83 29Web : www.merzifon.bel.tre-posta : yarisma@merzifon.bel.trBanka Hesap Bilgileri : TR 16 0001 5001 5800 7306 1265 66Vakıfbank Merzifon Şubesi

Gün-Saat

Ağustos 11 (Cuma) 00:00 - Kasım 7 (Salı) 00:00

X