“Mahallem: Bakırköy” Uluslararası Katılımlı Öğrenci Mimari Fikir Projesi Yarışması

ağustos, 2017

14agu - 27ekiagu 1400:00eki 27“Mahallem: Bakırköy” Uluslararası Katılımlı Öğrenci Mimari Fikir Projesi Yarışması

Daha fazla göster

Açıklama

YARIŞMANIN AMACI
TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Trakya Büyükkent Bölge Temsilciliği tarafından düzenlenmekte olan “MAHALLEM: BAKIRKÖY” Uluslararası Katılımlı Öğrenci Mimari Fikir Projesi Yarışması kapsamında; mimarlık öğrencilerinin kent, kentsel doku ve kamusal alan bağlamında yeniden değerlendirilmesine yönelik fikirler üretmelerinin teşvik edilmesi amaçlanmaktadır.
YARIŞMANIN TÜRÜ ve ŞEKLİ
Yarışma; TMMOB Mimarlar Odası Yarışmalar Yönetmeliği uyarınca serbest, uluslararası katılımlı ve tek aşamalı olarak düzenlenmiş öğrenci mimari fikir projesi yarışmasıdır. Yarışmaya kayıt ve katılım ücretsizdir.
YARIŞMANIN KONUSU VE YERİ
Günümüzde; sosyal, kültürel ve politik değişimlerin etkisiyle kentsel doku üzerinde önemli değişiklikler yaşanmış ve yaşanmakta, kentler kimliğini kaybetme riski ile karşı karşıya kalmaktadır.
Bu bağlamda, Yarışmanın konusu; Bakırköy de daha yaşanılabilir bir mahalle kurgusunun oluşturulması için tanımlanan yapı adalarında özgün mekânsal çözümlerin geliştirilmesidir.
Yarışma alanı; Bakırköy merkezinin ana arteri konumundaki İstanbul Caddesi ile Kennedy Caddesi (sahilyolu) arasında kalan Beyaz Güvercin Sokak, Ahmet Rasim Sokak, Asmalı Sakız Sokak ve Bayındır sokak tarafından çevrelenen 6 adet yapı adasını kapsamaktadır.
Proje alanındaki yapı adalarında yer alan binalar genellikle konut fonksiyonlu olup bazı binaların altında ticari fonksiyonlar yer almaktadır. Binalar yapı adalarını kesintisiz bir şekilde çevrelerken, arka bahçelerin oluşturduğu orta bölüm iç bahçe niteliğindedir.
YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI
Yarışma, ulusal ve uluslar arası mimarlık öğrencilerine açıktır. Öğrenciler yarışmaya bireysel olarak katılabilecekleri gibi ekip halinde de katılabilirler. Yarışma sürecinde, birlikte çalışmanın önemli olduğu, disiplinler arası ilişkiyi güçlendirecek bir deneyim yaratacağı öngörüsüyle, yarışmaya ekip olarak girilmesi önerilmektedir.
Yurt dışında eğitim gören Türk ve yabancı uyruklu mimarlık öğrencileri eğitim gördükleri kurumdan 2017 yılı için öğrenci olduklarına dair resmi bir belge almak zorundadır.
Türkiye’de eğitim gören yabancı uyruklu öğrenciler eğitim gördükleri kurumdan 2017 yılı için öğrenci olduklarına dair resmi bir belge almak zorundadır.
Türkiye’de eğitim gören Türk vatandaşı öğrenciler için, Katılımcı mimarlık öğrencilerinin, Mimarlar Odası’na öğrenci üyeliklerini yaptırmış olmaları ve bunu Mimarlar Odası’ndan alacakları üye tanıtım belgesi ile belgelemeleri zorunludur. Ekipte bulunan diğer disiplinlerde meslek odası öğrenci üyeliği var ise öğrenci üyeliğini belgelemek zorundadır.
Ekip içinde yer alacak mimarlık ve diğer disiplinlerden yarışmacıların lisans öğrencisi olmaları ve öğrenimlerini sürdürdüklerine dair öğrenim belgesi sunmaları zorunludur. Ancak, ekip başının mimarlık lisans öğrencisi olması zorunludur.
Yarışma Jürisi asil ve danışman üyeleri ile yarışmayı açan kurum birimi yöneticilerinin birinci dereceden yakınları yarışmaya katılamaz. Çıkabilecek sorunlarda Mimarlar Odası Yarışma Yönetmeliğinin, yarışmalara katılım esaslarını tanımlayan Madde 17(2) hükümleri geçerlidir.
Katılımcıların “MAHALLEM: BAKIRKÖY” Uluslararası Katılımlı Öğrenci Mimari Fikir Projesi Yarışması yarışma raportörlüğüne öğrenci, isim, adres ve okulunu bildirerek mailin konu bölümüne “KAYIT” yazıp mail atmalıdır. Bu maili atanlar kayıt yaptırmış olur. (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir.) Mail adresi: bakirkoyyarisma@mimarist.org
Yarışmaya katılım ücretsizdir.
SEÇİCİ KURUL ÜYELERİ
Danışman Seçici Kurul Üyeleri:
Eyüp MUHCU M.O. Genel Merkez Y.K. Başkanı, Mimar
Mustafa FAZLIOĞLU M O.Trakya Büyükkent Bölge Temsilciliği Başkanı, Mimar
Serpil MUALLAOĞLU Öğr. Gör. Y.Mimar, İstanbul Gedik Üniversitesi
Ömer MUTLU Y.Mimar, YTÜ
Asıl Seçici Kurul Üyeleri:
Feride ÖNAL Doç.Dr. Yıldız Teknik Üniversitesi
Z. Kaya DİNÇER Doç.Dr. Hasan Kalyoncu Üniversitesi
Deniz DOKGÖZ Doç.Dr. Dokuz Eylül Üniversitesi
Nezih R. AYSEL Doç.Dr. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Onur TEKE Mimar, TEKE Architects Office. İtalya
Seçici Kurul Yedek Üyeleri:
İrem USLU Öğr. Gör. Dr. Sakarya Üniversitesi
Güldehan F. ATAY Yrd. Doç.Dr. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Raportörler:
Serhat ULUBAY Arş. Gör., Yıldız Teknik Üniversitesi
Neslinur HIZLI Arş. Gör., Yıldız Teknik Üniversitesi
Ayça YAZICI ALTIPARMAK Y.Mimar, İstanbul Teknik Üniversitesi
YER GÖRME
Yarışmada, yer görme zorunluluğu yoktur; ancak Jüri, yarışmacıların yer görmelerini önermektedir.
YARIŞMA TAKVİMİ
Yarışmanın İlanı ve Kayıtların Başlaması 14 Ağustos 2017
Öğrenciler ile Alan Gezisi 22 Ağustos 2017 saat:13.00
Yarışmaya İlişkin Soruların Sorulması İçin Son Tarih 25 Ağustos 2017 saat:17.00
Soruların Cevaplanması 29 Ağustos 2017
Dijital Ortamda Teslim için Son Tarih 17 Ekim 2017 saat: 24.00
Sonuçların Açıklanması 27 Ekim 2017
Projelerin Sergilenmesi, Kolokyum ve Ödül Töreni 3 Kasım 2017
ÖDÜLLER, ÖDÜL TUTARI VE ÖDEME ŞEKLİ
1. Ödül: :10.000 TL
2. Ödül : 6.000 TL
3. Ödül: : 4.000 TL
Eşdeğer Mansiyon : 2.000 TL
Eşdeğer Mansiyon : 2.000 TL
Eşdeğer Mansiyon : 2.000 TL
Eşdeğer Mansiyon : 2.000 TL
Eşdeğer Mansiyon : 2.000 TL
Ayrıca Uygun görülen sayıda Teşvik Ödülü verilecektir.
YARIŞMA İLETİŞİM BİLGİLERİ
Raportörlük Adresi:”MAHALLEM: BAKIRKÖY” ULUSLARARASI KATILIMLI ÖĞRENCİ MİMARİ FİKİR YARIŞMASI” TMMOB Mimarlar Odası Trakya Büyükkent Bölge Temsilciliği(Bakırköy)Adres: Sakızağacı Mah. Şinasi Gürünlü Sok. No:21 Bakırköy /İSTANBULTel: 0212 543 23 68Faks: 0212 571 57 38E-mail: bakirkoyyarisma@mimarist.org

Gün-Saat

Ağustos 14 (Pazartesi) 00:00 - Ekim 27 (Cuma) 00:00

X