CRAFTARCH’18 ULUSLARARASI SANAT ZANAAT MEKAN KONGRESİ

aralık, 2018

5ara - 7ara 500:00ara 7CRAFTARCH’18 ULUSLARARASI SANAT ZANAAT MEKAN KONGRESİ

Daha fazla göster

Açıklama

 CRAFTARCH’18 Uluslararası Sanat Zanaat Mekan Kongresi’nin çağrı metni:

Sizi, düşünceleriyle tüm dünyayı etkilemiş olan Mevlana’nın müzesinin; Neolitik ve Kalkolitik Çağ’dan dünyanın en eski yerleşim yeri olan ‘Çatalhöyük’ün bulunduğu, Selçuklu medeniyetinin başkenti ve Türkiye’nin en eski sürekli yerleşim yerlerinden biri olan Konya, Türkiye’de 5-7 Aralık 2018 tarihleri arasında düzenlenecek olan Uluslararası Sanat Zanaat Mekan Kongresi’ne (CRAFTARCH’18) davet etmekten mutluluk duyarız.

Sanat, zanaat ve mimarlık ilişkilerinin yeniden canlandırılması temalı 1. Uluslararası Sanat Zanaat Mekan Kongresi, aşağıdaki temalar özelinde, geleneksel mimari üretim sürecinde, bütünleşik ve aktif rolleri bulunan sanat ve zanaatın, yeni tasarımlarda sürdürülebilirliğini tartışmayı amaçlamaktadır.

Endüstrileşme süreci ve sonrasında 20. yüzyılda yeni yapı teknolojilerinin gelişimi, her alanda olduğu gibi mimaride de “standartlaşma” ve “tek tipleşme” tartışmalarını beraberinde getirmiştir. Mimaride standartlaşma, mimarinin bağlamla, kültürle, zanaat ve sanatla olan ilişkisini kopararak, herhangi bir yerde inşa edilebilecek, her türlü kullanıcıya hitap eden genel ve asgari düzeyde mimari özelliklere sahip bir yapılaşma anlayışı yaratmıştır.

Somut olmayan kültürel mirasın bir parçası olan geleneksel zanaatların korunması, uygulayıcı ustaların yaptığı üretimlerin sürekliliği ve nesilden nesle aktarımın sağlanmasıyla mümkün olmaktadır. Geleneksel yapı üretiminin neredeyse tamamıyla son bulması, zanaatların yaşayabilirliğini ve yaşama alanlarını restorasyon süreçleriyle sınırlamıştır. Talebin azalması, uygulayıcı ustaların sayıca azalmasına yol açarak, zanaatin korunmasında, mimariyle kurduğu organik ilişkilerin yeniden kurulmasının zorunluluğunu da ortaya koymuştur. Bu bakımdan, zanaat mimari bütünlüğünün yeni yapı ve çağdaş tasarımlarda sürdürülebilirliğinin yollarını aramak, koruma süreci için yaşamsaldır.

CRAFTARCH 2018’e makale sunmayı planlayan yazarları, konferans temalarıyla ilgili, devam eden araştırma çalışmalarını paylaşmaya davet ediyoruz. Konferans, sanat, el sanatları, mimari, resim, heykel, iç tasarım, geleneksel sanat, kentsel tasarım, endüstriyel tasarım, grafik tasarım, koruma ve peyzaj mimarlığına yönelik saha çalışması, vak’a çalışmaları ve teorik yaklaşımlar ile ilgili bildirileri ve sunumları memnuniyetle karşılayacaktır.

Bildiri özetlerini içeren kitabın 30 Kasım 2018 tarihinden önce yayınlanması planlanmaktadır. Sunumlar Türkçe veya İngilizce olabilir. Kongre hakkında detaylı bilgi için web sitemizi (http://artcraftspace.com) ziyaret edebilirsiniz. Sizleri Konya’da barış ve hoşgörü topraklarında ağırlamaktan gurur duyuyoruz.

Organizasyon Komitesi Başkanı: Doç. Dr. Özlem KARAKUL, Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

KONFERANS TEMALARI

SANAT VE MİMARLIK | Teori ve Uygulamalar

Mekanda Heykel
Mekanda Resim
Mekanda Seramik
Mekanda Grafik Tasarım
Kentsel Mekanda Sanat
Yeryüzü Sanatı

ZANAAT VE MİMARLIK | Teori ve Uygulamalar

Mekanda Ahşap İşçiliği
Mekanda Taş İşçiliği
Mekanda Cam İşçiliği
Mekanda Metal İşçiliği
Mekanda Tekstil İşçiliği
Mekanda Çini İşçiliği

KORUMA VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Zanaatların çağdaş tasarımlar yoluyla sürdürülebilirliği ve korunması
Somut olmayan kültürel miras olarak zanaat
Aktarım süreci
Geleneksel zanaatları koruma politikaları

   

  Sanat, zanaat ve mimarlık ilişkilerinin yeniden canlandırılması temalı 1.Uluslararası Sanat Zanaat Mekan Kongresi, 5-7 Aralık 2018 tarihlerinde Konya’da yapılacak.

   

  Konum:

  Düzenleyen:

  Etiketler: 

   

  Gün-Saat

  5 (çarşamba) 00:00 - 7 (Cuma) 00:00

  X