Arkitera İşveren Ödülü 2017

mart, 2017

16mar - 20ekimar 1600:00eki 20Arkitera İşveren Ödülü 2017

Daha fazla göster

Açıklama

Arkitera İşveren Ödülü’nün temel amacı, mimar ve işverenin kamusal sorumluluklarını göz önünde bulundurarak, nitelikli mimari üretimi destekleyen işverenleri onurlandırmaktır. Bu sayede, nitelikli bir mimari çevre için işverenin önemini vurgulamak ve yatırımcıları daha nitelikli binalar ve kentsel mekanlar inşa etmeye teşvik etmek amaçlanmaktadır.
Ödülün Niteliği
Ödül, kamu ve özel sektördeki nitelikli mimarlık üretimine önemli katkısı olan işverene verilir. Yapının veya kentsel mekanın tasarımcısı da bir plaketle ödüllendirilir.
Katılım Koşulları
Türkiye sınırları içinde son beş yıl içinde (1 Ocak 2012’den sonra) inşası tamamlanmış mimarlık, peyzaj mimarlığı, kentsel tasarım ve koruma / onarım projeleri başvurabilir, aday gösterilebilir.
Her proje, ödüle en fazla iki defa aday olabilir.
Değerlendirme Ölçütleri
Başvuruların değerlendirilmesi, mimarlardan oluşan 5 kişilik bir seçici kurul tarafından yapılır. Jüri üyeleri her ödül döneminde yeniden belirlenir. Ödül, uygulaması tamamlanmış bir “yapı veya kentsel mekan” üzerinden işverene verilir. Başvurulan projelerin müellif mimarları ile iletişime geçilir. İşveren – mimar ilişkisi hakkında bilgi alınır. Mimar – işveren raporunu inceleyen seçici kurul, yapının ve mekanın niteliğini de göz önünde bulundurarak ödül alacak kurum ve/veya kişilere karar verir.
Seçici Kurul, yarışmaya katılan tüm projeleri, dijital ortamda (uygun gördüğü takdirde iki aşamada) değerlendirecektir. Seçici kurul, “kamu” ve “özel sektör” için İşveren Ödülü’nü almaya hak kazananlara karar verecektir. Jüri gerekli gördüğünde raportörden bağımsız olarak yapıları ve mekanları yerinde incelemek isteyebilir. Oy çokluğuyla karar verecek jürinin kararı değiştirilemez, jüri kararına itiraz edilemez.
Seçici Kurul
2017 yılında seçici kurul, aşağıda yer alan isimlerden oluşacaktır:
Gökhan Aksoy
Sıddık Güvendi
Ali Osman Öztürk
Kerem Piker
Berna Tanverdi
Başvuru
Aday yapılar ve mekanlar, başvuru ve nominasyon yöntemi ile seçilir. Başvurular hem işverenler hem de mimarlar tarafından yapılabilir.
Başvuru için ödül sekretaryasına “Yapı ve Nominatör Bilgi Formu” aracılığıyla (yapı veya mekan adı, mimar, yer, yapım yılı vb.) bilgiler iletilir.
Daha sonra ödül sekreteryası, yapının mimar(lar)ına sorular ileterek onlardan yapım süreci ve işveren/müellif ilişkilerini anlatmasını ister.
Katılım Ücreti
Ödüle başvuru için herhangi bir katılım ücreti yoktur.
Ödül
Ödül, işverene (kurum ya da kişi) verilen bir onur ödülüdür.
Ödül Kategorileri
Kamu
Özel Sektör
Gizlilik
Aday yapıların başvuruları gizli tutulacaktır.
2017 Ödül Takvimi
Ödülün ilanı: 16 Mart 2017
Son başvuru tarihi: 15 Eylül 2017
Ödül Sekretaryası
Arkitera Mimarlık Merkezi
A: Cemil Topuzlu Cad. İş Bankası Blokları A Blok No:8 Dalyan – İstanbul – Türkiye
T: +90 216 355 0722
F: +90 212 310 2905
E: isverenodulu@arkitera.com

Gün-Saat

Mart 16 (Perşembe) 00:00 - Ekim 20 (Cuma) 00:00

X