Mimarobot - Hesap Makinesi

Mimari Proje ve Uygulama Bedellerini Hesaplayın

Statik Proje Bedeli Hesaplama


Statik Proje Bedeli


Projelendirme Hizmeti

[[[["field86","greater_than","0"],["field86","less_than","500"]],[["set_value",null,"0.06",null,"field101"]],"and"],[[["field86","greater_than","500"],["field86","less_than","1000"]],[["set_value",null,"0.05",null,"field101"]],"and"],[[["field86","greater_than","1000"],["field86","less_than","1500"]],[["set_value",null,"0.045",null,"field101"]],"and"],[[["field86","greater_than","1500"],["field86","less_than","2000"]],[["set_value",null,"0.040",null,"field101"]],"and"],[[["field86","greater_than","2000"],["field86","less_than","2500"]],[["set_value",null,"0.038",null,"field101"]],"and"],[[["field86","greater_than","2500"],["field86","less_than","3500"]],[["set_value",null,"0.035",null,"field101"]],"and"],[[["field86","greater_than","3500"],["field86","less_than","5000"]],[["set_value",null,"0.031",null,"field101"]],"and"],[[["field86","greater_than","5000"],["field86","less_than","7500"]],[["set_value",null,"0.028",null,"field101"]],"and"],[[["field86","greater_than","7500"],["field86","less_than","10000"]],[["set_value",null,"0.025",null,"field101"]],"and"],[[["field86","greater_than","10000"],["field86","less_than","15000"]],[["set_value",null,"0.022",null,"field101"]],"and"],[[["field86","greater_than","15000"],["field86","less_than","30000"]],[["set_value",null,"0.017",null,"field101"]],"and"],[[["field86","greater_than","30000"]],[["set_value",null,"0.01",null,"field101"]],"and"],[[["field86","equal_to","500"]],[["",null,"0.055",null,"field101"]],"and"],[[["field86","equal_to","1000"]],[["",null,"0.048",null,"field101"]],"and"],[[["field86","equal_to","1500"]],[["",null,"0.043",null,"field101"]],"and"],[[["field86","equal_to","2000"]],[["",null,"0.0365",null,"field101"]],"and"],[[["field86","equal_to","2500"]],[["",null,"0.033",null,"field101"]],"and"],[[["field86","equal_to","3500"]],[["",null,"0.0265",null,"field101"]],"and"],[[["field86","equal_to","5000"]],[["",null,"0.0235",null,"field101"]],"and"],[[["field86","equal_to","7500"]],[["",null,"0.0195",null,"field101"]],"and"],[[["field86","equal_to","10000"]],[["",null,"0.014",null,"field101"]],"and"],[[["field86","equal_to","15000"]],[["",null,"0.0145"]],"and"],[[["field86","equal_to","30000"]],[["",null,"0.015",null,"field101"]],"and"],[[["field134","equal_to","1"]],[["set_value",null,"1",null,"field130"]],"or"],[[["field134","equal_to","4"]],[["set_value",null,"1.1",null,"field130"]],"and"],[[["field134","equal_to","5"]],[["set_value",null,"1.2",null,"field130"]],"and"],[[["field134","equal_to","2"]],[["set_value",null,"1",null,"field130"]],"and"],[[["field134","equal_to","3"]],[["set_value",null,"1",null,"field130"]],"and"]]
1 Step 1

2.8

6.66

[ field45 / field27 ]

0.75

32

120

0.19

[ field82 * field89 ]


[ field55 + field53 ]

0.75

[ field86 * field100 * field101 ] TL

[ ( ( field109 - 1 ) * 1.25 ) + 5 ]

[ field109 / field109 ]

[ field114 * field106 / 100 ]

Var Yok Oranıpick one!
3D Var Yok Oranıpick one!

[ field53 * 0.6 ] TL/Ay

[ field53 * 0.6 ] TL/Ay

[ field129 * 1 ] TL/Ay

[ field130 * 1 ]

[ field131 + field132 ]

PID Oranıpick one!
Yineleme Katsayısıpick one!
Proje Alanını Yazın. (Kaç M2?)

EN AZ PROJE BEDELİ

ÖNERİLEN BEDELLER

Öneri Raporu:

[ field53 * 0.1 * field129 * field135 * field136 * field133 ] TL

[ field30 * 1.58 * 1 ] TL

Ön Proje:

[ field53 * 0.15 * field129 * field135 * field136 * field133 ] TL

[ field28 * 1.58 * 1 ] TL

Uygulama Projesi ve Detaylar:

[ field53 * 0.6 * field129 * field135 * field136 * field133 ] TL

[ field34 * 1.58 * 1 ] TL

Mahal Listesi ve Metrajlar:

[ field53 * 0.15 * field129 * field135 * field136 * field133 ] TL

[ field72 * 2.2 * 1 ] TL

Sistem ve Montaj Detayları:

0 TL

[ field126 * 2.2 * 1 ] TL

İmalat Detayları:

0 TL

[ field123 * 2.8 * 1 ] TL

Mahal Listesi ve Metrajlar:

0 TL

[ field55 * 2.8 ] TL

Kontrolörlük Hizmetleri:

0 TL

[ field115 * 2.8 * 1 ] TL

3 Boyutlu Görselleştirme:

0 TL

[ field104 * 3.6 * 1 ] TL

GENEL MALİYET TOPLAMI:

[ ( field53 * field129 * field135 * field136 * field133 ) + field115 + field104 ] TL + KDV

[ field105 + field119 + field69 + field70 + field68 + field61 + field92 ] TL + KDV

GENEL MALİYET TOPLAMI:

keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
Hatırlatma: Statik proje bedeli hesap tablosu, 2021 senesinin oran ve metrekare birim fiyatları baz alınarak oluşturulmuştur. İnşaat mühendisleri odasının açıkladığı sabit formüle göre hesaplanan 'en az bedel hesabı' mühendislere yol göstermek amaçlıdır ve fiyatlandırmanın alt sınırını çizer. 'Önerilen proje bedeli' ise güncel piyasa fiyatlarının ortalamaları baz alınarak oluşturulmuştur ve bilgilenme amaçlı, örnek niteliğinde kullanılabilinir. Projelendirme fiyatları, ofislerin marka değerine göre değişkenlik gösterebilir. Hesap tablosu standart ofislerin kullanımına göre tasarlanmıştır. 'Hesaplarıma Dön' butonuna tıklayarak, diğer iş kalemlerinizin maliyetlerini de hesaplayabilirsiniz.

Statik proje hizmeti veren mühendislik firmalarına kolayca erişebilirsiniz.

REKLAM ALANI

Reklam Vermek?


GENEL BİLGİ

İnşaat mühendisleri bir yapının statik projesini çalışmaya başlamadan evvel yapının mimarından kesin projeyi edinip, hesaplamalarına altlık olarak kullanırlar. Statik projenin amacı, mimarlar tarafından tasarlanan bir yapıyı ayakta tutabilmek için gerekli hesaplamaları yaparak ne şekilde uygulanması gerektiğini ortaya koymaktır. Bir yapının temeli, çatısı, betonarme taşıyıcı sistemi, çelik konstrüksiyonu, istinat duvarı gibi elemanlarının etki eden kuvvetler karşısında nasıl davranacağını öngörmek gerekir. Yapı elemanlarının ebat ve tasarımını statik proje belirler. İnşaat mühendisleri statik proje çizimine başlamadan evvel, mimari projeyi inceleyip öneri raporunu hazırlar. Bu raporda mimar tarafından öngörülen taşıyıcı sistemin değerlendirmesi, yapının bulunduğu ortam ve şartların incelemesi gibi çeşitli açıklamalar bulunur. Mimari grup, mühendislerin raporunda bulunan bilgi ve önerileri değerlendirmeli ve gerekli görülen değişiklikleri mutlaka projenin tasarımına yansıtmalıdır.
Statik proje ekibinin hazırlayacağı ön proje, yapının taşıyıcı sistemi hakkında bütün genel bilgileri içermelidir. Elektrik ve mekanik grupların kendi projelerine yön vermesine rehberlik edecek nitelikte olmalıdır. Mühendislik çözüm önerilerinin bulunduğu ön proje paftaları taşıyıcı strüktürün ana hatlarını göz önüne serer. Uygulama projesi ise en karışık aşamadır. Mimari, elektrik ve mekanik gruplarla tam bir koordinasyon halinde çalışmak gerekir. Ekiplerin birbiriyle iyi iletişim kurması ve birbirini bilgilendirmesi proje sürecinin verimini ve hızını ciddi oranda arttırır. Ön proje ekipler arasında yapılan fikir alışverişleri esnasında iyice detaylandırılır. Statik hesapların teslim projesi şantiyede uygulanacak bütün yapı elemanlarının tanımlamasını ve imalat tekniklerini içerecek şekilde hazırlanır. Kontrolörlük hizmeti ve malzeme metraj listelerinin hazırlanması anlaşmanın içeriğine bağlıdır. Karşılıklı anlaşıldığı taktirde, mühendisler belirli aralıklarla şantiye denetimlerini gerçekleştirir.
image
image
Projelerde herhangi bir elemanın yerinin kolayca belirlenebilmesi için kullanılan aks ve koordinat sistemi, mimari ve statik projeleri için birebir aynı olmalıdır. Mühendislik firmasının projelendirme aşamalarında dikkate alması gereken konular döşeme hesapları, kiriş yükleri, kiriş ve kolonların düşey yükler altında analizi, taşıyıcının deprem ve rüzgar gibi yatay yükler altında analizi, kirişlerin betonarme hesapları, kolon ve perde duvarların betonarme hesapları, temel tipi seçimi ve kalıp planı, statik betonarme hesapları, merdiven hesapları ve bunlara dair bütün gerekli çizimlerin hazırlanmasından oluşur. Ön ve kesin projelerin çiziminde 1/100 veya 1/200, uygulama projelerinde temel ve kalıp planları için 1/50, kiriş, kolon, betonarme temel ve çatılar gibi tüm nokta ve sistem detaylarının çiziminde 1/1, 1/5, 1/10 veya 1/20 ölçek kullanılır ve önemli detaylar proje üzerine not edilir.
TMMOB tarafından her sene açıklanan kat sayılar doğrultusunda, en az proje bedeli hesaplanabilmektedir. Bu hesap, proje sürecinin farklı aşamalarının fiyatlandırma oranlarını belirlemek için kullanılabilir. Ancak statik proje fiyatını sabit bir bedele indirgemek veya bir fiyatlandırma kuralına tabi tutmak imkansızdır. Her mühendislik firması, vereceği proje hizmetinin fiyatını kendisi belirler. Proje bedelleri bir firmadan diğerine ciddi şekilde fark edebilir. Fiyat belirleyici unsurlar mühendislik firmasının kimliği ile ilişkilidir. Söz konusu firmanın marka değeri, referans listesinin içeriği, belirli bir konudaki deneyimi, uzmanlık alanları, çalışan sayısı, medyadaki varlığı, kuruluş senesi gibi konular firmanın proje bedeli fiyatlandırma aralığını belirler. 'Önerilen proje bedeli' ise, standart mühendislik firmalarının proje fiyatı ortalamaları baz alınarak oluşturulmuştur.
  • Mimarobot - Hesap Makinesi
  • Mimarobot - Hesap Makinesi
  • Mimarobot - Hesap Makinesi
  • Mimarobot - Hesap Makinesi
  • Mimarobot - Hesap Makinesi

Tasarım: Mimarobot Ltd.
Tüm Hakları Saklıdır © 2021