Mimarobot - Hesap Makinesi

Mimari Proje ve Uygulama Bedellerini Hesaplayın

Mimari Proje Bedeli Hesaplama


Mimari Proje Bedeli


Projelendirme Hizmeti

[[[["field86","greater_than","0"],["field86","less_than","500"]],[["set_value",null,"0.06",null,"field101"]],"and"],[[["field86","greater_than","500"],["field86","less_than","1000"]],[["set_value",null,"0.05",null,"field101"]],"and"],[[["field86","greater_than","1000"],["field86","less_than","1500"]],[["set_value",null,"0.045",null,"field101"]],"and"],[[["field86","greater_than","1500"],["field86","less_than","2000"]],[["set_value",null,"0.040",null,"field101"]],"and"],[[["field86","greater_than","2000"],["field86","less_than","2500"]],[["set_value",null,"0.038",null,"field101"]],"and"],[[["field86","greater_than","2500"],["field86","less_than","3500"]],[["set_value",null,"0.035",null,"field101"]],"and"],[[["field86","greater_than","3500"],["field86","less_than","5000"]],[["set_value",null,"0.031",null,"field101"]],"and"],[[["field86","greater_than","5000"],["field86","less_than","7500"]],[["set_value",null,"0.028",null,"field101"]],"and"],[[["field86","greater_than","7500"],["field86","less_than","10000"]],[["set_value",null,"0.025",null,"field101"]],"and"],[[["field86","greater_than","10000"],["field86","less_than","15000"]],[["set_value",null,"0.022",null,"field101"]],"and"],[[["field86","greater_than","15000"],["field86","less_than","30000"]],[["set_value",null,"0.017",null,"field101"]],"and"],[[["field86","greater_than","30000"]],[["set_value",null,"0.01",null,"field101"]],"and"],[[["field86","equal_to","500"]],[[null,null,"0.05"]],"and"],[[["field86","equal_to","1000"]],[[null,null,"0.045"]],"and"],[[["field86","equal_to","1500"]],[[null,null,"0.040"]],"and"],[[["field86","equal_to","2000"]],[[null,null,"0.038"]],"and"],[[["field86","equal_to","2500"]],[[null,null,"0.035"]],"and"],[[["field86","equal_to","3500"]],[[null,null,"0.031"]],"and"],[[["field86","equal_to","5000"]],[[null,null,"0.028"]],"and"],[[["field86","equal_to","7500"]],[[null,null,"0.025"]],"and"],[[["field86","equal_to","10000"]],[[null,null,"0.022"]],"and"],[[["field86","equal_to","15000"]],[[null,null,"0.017"]],"and"],[[["field86","equal_to","30000"]],[[null,null,"0.01"]],"and"],[[["field111","equal_to","Var"]],[["show_fields","field112"],["set_value",null,"1",null,"field120"]],"and"],[[["field108","equal_to","Var"]],[["show_fields","field109"],["set_value",null,"1",null,"field121"]],"and"],[[["field111","equal_to","Yok"]],[["set_value",null,"0",null,"field120"]],"and"],[[["field108","equal_to","Yok"]],[["set_value",null,"0",null,"field121"]],"and"]]
1 Step 1

2.8

6.66

[ field45 / field27 ]

0.75

32

120

0.19

[ field82 * field89 ]


[ field55 + field53 ]

[ field86 * field100 * field101 ] TL

[ ( ( field109 - 1 ) * 1.25 ) + 5 ]

[ field109 / field109 ]

[ field114 * field106 / 100 ]

Var Yok Oranıpick one!
3D Var Yok Oranıpick one!

[ field53 * 0.6 ] TL/Ay

[ field86 * field100 * field101 ] TL

PID Oranıpick one!
Proje Alanını Yazın (Kaç M2?)
Kontrolörlük
İş Süresi (Kaç Ay?)your full name
3D Görsel
Perspektif (Kaç Adet?)your full name

EN AZ PROJE BEDELİ

ÖNERİLEN BEDELLER

Hazırlık ve Araştırma:

[ field53 * 0.05 * field129 ] TL

[ field30 * 2.8 * 1 ] TL

Konsept / Avan Proje Çizimi:

[ field53 * 0.15 * field129 ] TL

[ field28 * 2.8 * 1 ] TL

Kesin Proje ve Malzeme Seçimi:

[ field53 * 0.2 * field129 ] TL

[ field34 * 2.8 * 1 ] TL

Uygulama Projesi ve Detaylar:

[ field53 * 0.3 * field129 ] TL

[ field72 * 2.2 * 1 ] TL

Sistem ve Montaj Detayları:

[ field53 * 0.1 * field129 ] TL

[ field126 * 2.2 * 1 ] TL

İmalat Detayları:

[ field53 * 0.1 * field129 ] TL

[ field123 * 2.8 * 1 ] TL

Mahal Listesi ve Metrajlar:

[ field53 * 0.1 * field129 ] TL

[ field55 * 2.8 ] TL

Kontrolörlük Hizmetleri:

[ field102 * field112 * field120 * field129 ] TL

[ field115 * 2.8 * 1 ] TL

3 Boyutlu Görselleştirme:

[ field53 * field110 * field121 * field129 ] TL

[ field104 * 3.6 * 1 ] TL

GENEL MALİYET TOPLAMI:

[ ( field53 * field129 ) + field115 + field104 ] TL + KDV

[ field105 + field119 + field69 + field70 + field68 + field61 + field92 ] TL + KDV

GENEL MALİYET TOPLAMI:

keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
Hatırlatma: Mimari proje bedeli hesap tablosu, 2021 senesinin oran ve metrekare birim fiyatları baz alınarak oluşturulmuştur. Mimarlar odasının açıkladığı sabit formüle göre hesaplanan 'en az bedel hesabı' mimarlara yol göstermek amaçlıdır ve fiyatlandırmadaki alt sınırı çizer. 'Önerilen proje bedeli' ise güncel piyasa fiyatlarının ortalamaları baz alınarak oluşturulmuştur ve bilgilenme amaçlı, örnek niteliğinde kullanılabilinir. Projelendirme fiyatlarının işi üstlenen ofisin marka değeri doğrultusunda epey farklılık gösterebileceğini de unutmamak gerekir. Hesap tablosu standart ofislerin kullanımına göre tasarlanmıştır. 'Hesaplarıma Dön' butonuna tıklayarak, diğer iş kalemlerinizin maliyetlerini de hesaplayabilirsiniz.

Proje ve uygulama hizmeti veren mimarlık firmalarına kolayca erişebilirsiniz.

REKLAM ALANI

Reklam Vermek?


GENEL BİLGİ

Mimari projeye başlamadan evvel araştırma ve bilgilenme sürecini eksiksiz tamamlamak gerekir. Hazırlık süreci olarak tanımlanan ilk aşamada inşaat alanının imar durumunu öğrenmek, arsanın yol bağlantılarını belirlemek, elektrik ve su şebekelerinin durumuna bakmak, kanalizasyon hatları gibi konuların netleşmesi, arsadaki ağaç, kuyu, havuz, sarnıç gibi ögelerin işaretlenmesi, çevre ve iklim şartlarının tespit edilmesi ve binanın ihtiyaç listesini oluşturmak gibi hizmetleri kapsar. Projelendirilecek binanın mimari konsepti, bütün bu verilerin mimarın mesleki tecrübesiyle harmanlanması sonucu ortaya çıkar. Konsept, projenin karakteri ve kimliğidir. Araştırma aşamasında ne kadar fazla ve doğru bilgi toplanırsa, projenin konsepti de o kadar sağlam olacaktır. Avan proje aşaması, belirlenen konseptin kağıda dökülüp çizim olarak ifade edildiği süreçtir. Mimar konseptini eskizlerle, iki veya üç boyutlu basit sunumlarla müşterisine bu aşamada aktarır. Binanın ana hatları, dolaşım senaryoları, yerleşim şeması ve konseptin oluşma şekli avan proje aşamasında detaylıca anlatılmalıdır.
Avan proje üzerinden yapılan fikir alışverişleri ve değişiklikler projenin değişip, nihai halini alması ile sonuçlanır. Tarafların genel hatlar üzerinde anlaşması ve ana konuların netleşmesi ile kesin proje aşaması başlar. Bu aşamada çizilen projeler konsept projeye göre daha detaylandırılmış olmalıdır. Statik, elektrik ve mekanik ekipler kendi uzmanlık alanı projelerini hazırlarken, kesin projeyi altlık olarak kullanırlar. Bu sebeple proje diğer ekiplerin çalışmasına yol gösterecek bütün bilgileri içermelidir. Projenin son haline dair vaziyet planı, kat planları, genel kesitler, görünüşler, çatı planı, tavan planı gibi çizimler bu aşamada teslim edilir. Mühendis ekiplerin çalışmaları şekillendikçe, uygulamaya dair en ince detaylar bile netleşmeye başlar. Mimari ekip, mühendis gruplardan gelen bilgileri uygulama projesine işleyerek ekipler arası genel koordinasyonu yürütmek durumundadır. Uygulama projesi bu şekilde ortaya çıkar ve tam bir ekip işidir. Ekiplerin birbiriyle iyi iletişim kurması ve birbirini bilgilendirmesi proje sürecinin verimini ve hızını ciddi oranda arttırır.
image
image
Malzeme kararlarının kesinleşmesiyle beraber yapının gerekli görülen kısımlarından sistem kesitleri ve nokta detaylar çalışılır. Detay paftaları uygulamanın nasıl yapılacağını tarif eden 1/20, 1/10, 1/5, hatta 1/1 ölçekli çizimlerdir. Binanın üç boyutlu görselleştirmeleri de, belirlenen malzeme kaplamaları dikkate alınarak bu aşamada hazırlanmaya başlanmalıdır. Üç boyutlu fotorealistik görseller sayesinde, yapının inşaatı tamamlandığında her açıdan nasıl görüneceğini önceden deneyimlemek mümkündür. Kontrolörlük hizmeti ve malzeme metraj listelerinin hazırlanması gibi işlerin şekil ve kuralları tamamen anlaşmaya bağlıdır. Talep edildiği taktirde mimari grup sözleşmenin getirdiği şartlara uyarak, şantiye denetimlerini kontrolörlük hizmeti adı altında ve önceden belirlenen aralıklarda yapmakla yükümlü olur.
TMMOB tarafından her sene açıklanan kat sayılar doğrultusunda, en az proje bedeli hesaplanabilmektedir. Bu hesap, proje sürecinin farklı aşamalarının fiyatlandırma oranlarını belirlemek için kullanılabilir. Ancak proje fiyatını sabit bir bedele indirgemek veya bir fiyatlandırma kuralına tabi tutmak imkansızdır. Her proje ofisi, vereceği hizmetin fiyatını kendisi belirler. Proje bedelleri bir ofisten diğerine ciddi şekilde fark edebilir. Fiyat belirleyici unsurlar mimarlık firmasının kimliği ile ilişkilidir. Söz konusu ofisin marka değeri, referans listesinin içeriği, belirli bir konudaki deneyimi, uzmanlık alanları, çalışan sayısı, medyadaki varlığı, firma yaşı gibi pek çok farklı faktör ofisin proje bedeli fiyatlandırma aralığını belirler. 'Önerilen proje bedeli' standart ofislerin proje fiyatı ortalamaları baz alınarak oluşturulmuştur.
  • Mimarobot - Hesap Makinesi
  • Mimarobot - Hesap Makinesi
  • Mimarobot - Hesap Makinesi
  • Mimarobot - Hesap Makinesi
  • Mimarobot - Hesap Makinesi

Tasarım: Mimarobot Ltd.
Tüm Hakları Saklıdır © 2021