S

Okuma Süresi: 1 dak

Saçak
Çatının binadan dışarı taşan bölümü.Çatı sularını yapı bedenden ve temellerinden uzağa akıtmak ve gerektiğinde gölge sağlamak için yapılır

Saçak seviyesi
Saçağı olmasa da ir binanın son kat döşemesinin üst kotu

Saçak silmesi
Bir yapının saçak altı bölümlerini sulardan korumak için dış duvarların üst bölümlerine yapılan yatay silme

Sağır duvar
Pencere, kapı gibi boşluğu olmayan duvar

Sağrı
Çatılarda mahyalarla dereler arasında kalan üçgen ya da yamuk, eğik düzeylere verilen ad

Sahanlık
Binalarda kapı önünde, merdiven başlarında yada ortasında veya asansör önlerinde genişçe düzlük

Saka deliği
Eskiden evlerin ön cephe duvarında bulunan ve sakaların getirdikleri suyu eve girmeksizin boşalttıkları teknecik

Sakal
Asma tavan yapmak için yada başka bir erekle betonarme tavandan sarkıtılan ince demirlere verilen ad

Sandık
Yapılarda kum, çakıl ölçmek için kullanılan üstü ve altı açık, dikdörtgenler prizması biçiminde ahşa ölçü

Sandık kiriş
Üst ve alt başlıkları birbirine tutturulmuş dolu gövdeli paralel iki putrelden oluşan bileşik kiriş

Sarnıç
Yağmur suyu biriktirmeye yarayan kagir yer altı deposu

Sehim
Eğilme etkisi altındaki bir yapı parçasının,örneğin bir kirişin belvermesi

Seki
Ahşap dikmeleri nemden korumak için altlarına konulan taş altlık

Serbest açıklık
Bir kirişin iki dayanağı arasındaki kesintisiz açıklık veya yatay uzaklık

Sergen
Kimi eski evlerde, duvarlarda yada kapı üstlerinde bulunan raf

Sığınak
Savaş sırasında halkın yada askerin sığınması için yapılan özel yer altı yapısı

Sıhhi tesisat
Bir yapıda temiz ve pis su döşemi. Sıhhi tesisat, makine mühendisliği konusudur

Sıva
Duvar veya tavanlarda kagir yada hımış yüzeyleri düzgünleştirmek için ve korumak için kullanılan bir çeşit harç. Plastik kıvamda iken duvarlara ve tavana uygulanan ve daha sonra sertleşen sıvalar genellikle çimento, kireç, alçı ile kum ve su karışımından meydana gelir

Silme
Duvar, tavan, kapı, pencere, yazıtlık, gibi öğeleri çevrelemek için düz yada eğri profilde kabartmalı olarak yapılan, çubuk biçiminde sürekli bezeme örgesi

Silo
Tahıl, çimento, agrega ve benzeri maddeleri depolamakta kullanılan çoğu silindirik yüksek kule.

Sirkülasyon alanı
Koridor, merdiven, rampa gibi çeşitli hcimleri birbirine bağlayan öğelerin kapladığı alan.

Sirkülasyon çekirdeği
Bir binada düşey sirkülasyon araçlarının yani merdiven ve asansörlerin kat

Sürekli kiriş
Açıklıklarından birine gelen belirli bir yükün, diğerlerinde de hesaplanabilen bir etki meydana getirdiği aynı doğrultuda birkaç açıklığı bulunan kiriş, mütemadi kiriş

Sürekli temel
Zeminin ayrık temel yapılmasına elverecek kadar sağlam olması yada yüklerin büyüklüğü durumunda yapılan kolonların altında ve arasında betonarme kiriş gibi uzanan temel türü; mütemadi temel. Sürekli temel yapının bağlanması bakımından ayrık temele göre daha uygun ise de maliyeti daha yüksektir


Etiketler:
Bu Wiki'yi Faydalı Buldunuz mu ?
Hayır
Okunma: 56
Önceki: R
Sonraki: T

REKLAM ALANI

Reklam Vermek?
X
X