R

Okuma Süresi: 2 dak

Rabiç sıva
Metal depluvaye kaplanmış yüzey üzerine üç kat halinde vurulan sıva

Radye
Bir yapıyı yer sularının çalışmasına karşı koruyan kaplama

Radye temel
Yapının zemine oturduğu yüzeyi bir döşeme gibi boydan boya kaplayan çoğu betonarme temel

Rampa
Eğik yol veya geçit. Yaya rampalarında eğim açısı en çok 20° (%36) olur; çizimlerde eğim oku ?merdivendekinin aksine- iniş doğrultusunu gösterir. Otomobillerin %30?a kadar eğimli rampalara tırmanma gücü olduğu kabul edilirse de karayollarında rampa eğimleri çokluk %15?e kadar yapılır. Bu eğim yolun dönen bölümlerinde %8,5 i geçmez

Rayiç
Sürüm değeri, piyasa fiyatı

Rayiç cetveli
Malzeme birim fiyatlarını göstermek üzere ilgili kuruluşça düzenlenmiş çizelge

Reaksiyon
Duvar yada kolon gibi bir dayanağın, bir kiriş gibi yüklü bir öğeden aşağı doğru gelen basıncı karşılayan yukarı doğru direnişi, tepki

Rehabilitasyon
Harap yada terk edilmiş eski yapıların, tarihi çevrelerin, değişen gereksinimleri karşılayacak biçimde onarılarak yeni bir işlevle çağdaş yaşama katılmasının sağlanması

Reks bloğu
Reks döşeme yapmakta kullanılan, taşıyıcı, pişmiş toprak blok. Bu blokların üst ve altlarında betonarme demirleri için özel kanallar vardır. Reks kirişleri hazırlanırken, harman suyunu emmemeleri için reks blokları ıslatılır

Reks döşeme
Reks bloklarını beton çeliği ve betonla donatarak hazırlanan kirişlerin yan yana dizilmesiyle yapılan bir çeşit dişli döşeme. Reks blokları istenilen açıklığa göre dizilerek yerde kiriş haline getirilir; sonra bu kirişler genellikle kalıpsız olarak, uçları mesnetler üzerine gelecek şekilde yan yana dizilirler

Restorasyon
Aslını bozmadan onarma

Rıht
Basamak aynası

Rıht yüksekliği
Bir merdivenle birbirini izleyen iki basamak arasındaki düşey uzaklık

Rijit
Oynak ya da esnek olmayan

Rögar
Kanalizasyonda, yer altındaki temizleme parçalarını kontrol etmek ve çeşitli doğrultulardan gelen boruları başka bir doğrultuya yöneltmek için yapılan baca, lağım bacası

Rölöve
Var olan bir yapının bütün boyutlarını ölçerek plan, kesit ve görünüşünü yeniden çıkarma

Röper
Bir doğrultucuyu, bir düzeyi bir yüksekliği belirlemek veya yeniden bulmak üzere bir duvar, bir kazık yada arazi vb. üzerine konulan işaret

Röper kazığı
Bir röper noktasını belirlemek üzere çakılan kazık

Röper noktası
Belli bir yeri, bir noktayı yeniden bulmak için konulan sabit işaret

Röperli kroki
Belli röperlere göre bir arsanın konumunu ve ölçülerini gösteren kroki

Rötre çatlağı
Betonda büzülme nedeniyle oluşan çatlak, büzülme çatlağı

Ruhsat projesi
Yapıya başlama izni alabilmek üzere belediyeye verilen kesin proje ve uygulama projesi

Ruhsat şubesi
Belediyelerde ruhsat projesi ile, gerekli belgeleri inceleyerek yapıya başlama izni veren bölüm

Rüstik
Duvarları, yarı yontulmuş veya taşın ilkel halini anımsatır biçimde yontulmuş taşlarla örülmüş

Rüzgar bağlaması
Bir strüktürde yalnızca rüzgar yükünü karşılamak üzere yapılan kiriş

Rüzgar basıncı
Rüzgara bağlı olarak bir duvar yada çatı yüzeyinde oluşan ve kg/m2 şeklinde belirtilen basınç. Bayındırlık Bakanlığı?nın Genel Teknik Şartnamesine göre özel durumlar dışında dik etki alan yüzeyler için rüzgar basıncı 150 kg/m2 olarak kabul edilir

Rüzgarlık
Soğuk ve rüzgarın içeriye girmesini önlemek üzere bina girişlerinde yapılan çifte kapı yada döner kapı düzeni


Etiketler:
Bu Wiki'yi Faydalı Buldunuz mu ?
Hayır
Okunma: 120
Önceki: P
Sonraki: S

REKLAM ALANI

Reklam Vermek?
X
X