P

Okuma Süresi: 3 dak

Pabuç
Bir sütunun,bir dikmenin taban bölümü

Pabuçluk
Eski Türk evlerinde odaların girişinde kapı ile odanın yüksekçe döşemesi arasında kalan, ayakkabı çıkarılan yer

Pafta
1.Üzerine proje çizilen levha,çizim levhası.
2. Büyük haritaları meydana getiren ayrı parçalardan her biri

Pah
Eğik olarak kesilmiş kenar,şataf

Pandül ayak
Her iki ucu da mafsallı olan, yani moment almayan düşey çubuk

Panel duvar
Taşıyıcı niteliği olmaksızın bölme olarak kullanılmak üzere yapılmış ince duvar

Panjur
Bir çerçeve içine yerleştirilmiş hareketli yada sabit yatay şeritlerden oluşan ve pencere dışına takılan kanat. Panjur gereğine göre güneşi ve rüzgarı önlemeye, ışığı düzenlemeye yaradığı gibi güvenlik amaçlıda kullanışlıdır

Pano
Hazır bölme yada cephe elamanı

Parapet
Teras,balkon,köprü gibi yerlerde yapılan yaklaşık olarak 90cm yüksekliğinde korkuluk duvarı

Paravana
Odalarda kapıların önüne konan yada bölme olarak kullanılan,katlanır,taşınır,çerçeveli perde

Parke
Meşe,gürgen ve kayın kerestelerinin makinelerde işlenmesi ile elde edilen dar,uzun ve zıvana lambalı döşeme kaplama gereci

Parsel
Belli bir amaç için ayrılıp sınırlanmış arazi parçası; bir adanın parçalarından her biri

Parsel derinliği
Bir parselin arka çizgisi ile cephe doğrultusu arsındaki ortalama dikey uzaklık

Parsel genişliği
Bir parselin, üzerinde bulunduğu yoldaki cephe genişliği. Köşe başına rastlayan parsellerde dar yüz parsel genişliği olarak benimsenir

Pas payı
Kolon,kiriş,döşeme gibi bir betonarme ve de çelik donatının dışında kalan beton bölüm. Pas payının yararlı kesite katılmadığı,ancak, hava ile yada su ile ilişkilerini keserek demirleri pasa karşı koruduğu kabul edilir

Pavyon
Bir arsa içinde ayrı ayrı birkaç binası olan bir kuruluşun bu binalarından her biri yada asıl binadan ayrı küçük bina

Payanda
Düşey bir taşıyıcı,örneğin bir duvarı güçlendirmek için eğik olarak verilen destek

Pencere
Dışarısını görmek,hava ve ışık almak için duvarlarda yapılan ve doğrama ile camdan meydana gelen açma

Pencere bandı
Hava sızmalarını önlemek üzere, pencere ve kapı aralıklarına konulan keçe,kauçuk yada plastik şerit

Pencere eteği
Pencerelerin altında bulunan denizlikten döşemeye kadar olan sağır bölüm

Perçin
İki yada daha çok maden levhayı birbirine bağlamak için kullanılan bir çeşit sabit bağlayıcı

Perdah
Maden,ahşap,taş yada sıvalı bir yüzeyi pürüzsüz hale getirme işi; parlatma,açkı

Perde
İskeletli yapıda düşey ve yatay yükleri taşıyan betonarme duvar, betonarme perde

Perde duvar
Çelik,betonarme gibi taşıyıcı öğeler arsında kalın taşıyıcı olmayan,ince duvar,bölme

Pervaz
Bir şeyin çevresine veya kenarına uzunluğuna eklenen dar kenarlık; kapı ve pencerelerde kasanın sıva ile birleştiği çizgiyi örten silmeli ve düz kenarlık

Peyzaj mimarlığı
Bahçe mimarlığının günümüzdeki daha geniş kapsamlı tanımı; bir toprak parçasını bitki,su,taş gibi doğa öğeleri ile düzenleme sanatı

Pilastr
Bir bölümü duvara gömülmüş ayak, gömme ayak. Pilastların çoğunda çıkıntı, görünen yüzün genişliğinin 1/3? ünü geçmez. Pilastr zamanla taşıyıcı olmaktan uzaklaşarak bir süsleme öğesi durumuna gelmiştir

Piliye
Ayrık bir destek gibi çalışan kagir, ahşap veya demir dikme;ayak

Pirinç
Sıva ve dökme mozaik işlerinde kullanılan küçük taş kırıntılarına verilen ad

Pissu
Hela,banyo,mutfak gibi atılan kullanılmış suların ve katı cisimlerin karışımı,evsel atık su. Yapıda pissu tesisatı sıhhi tesisatsın bir bölümüdür

Pisuar
Genel binalarda erkek helalarına tek olarak yada grup halinde yerleştirilen sidiklik

Piştak
Asıl eve girmeden önceki oda veya koridor

Plak
Kirişler yada taşıyıcı duvarlarla kuşatılan ve bunlarca taşınan, bir veya iki yönde asal donatılı betonarme döşeme parçası

Plan
Bir cismin yatay bir düzlemde kesildiği varsayılarak çizilen ölçekli arakesit resmi, yatay kesit

Plankote
Kotlu plan

Pliye
Kesme kuvvetini karşılamak üzere betonarme kiriş ve döşemelere yerleştirilen, özel şekilde bükülmüş betonarme demiri

Polikarbonat
Işığa karşı çok dengeli ve çok saydam bir sert plastik. Özellikle tepe ışığı almak üzere, çekme yoluyla elde edilmiş içi boşluklu saydam levhalar halinde cam yerine kullanılır

Polistiren
Strienden polimerleşen, 60-80°C yumuşayan, 145°C kaynayan bir plastik. Genel olarak asitlere, alkalilere ve suya karşı çok dayanıklı olan polistirenlerin özellikleri, molekül ağırlıklarına göre çok değişir. Kaynar su ve tiner, polistiren üzerinde iz bırakır. Bu sakıncasına karşın dış ülkelerde özellikle saydam bölme yapımında cam tuğla gibi kullanılmaktadır. Polistiren, soğuk su borusu yapımında da kullanılmıştır.polistiren, mor ötesi ışınlarının etkisi ile sararır. Polistiren köpüğü, genleşmiş polistiren Isı iletkenlik katsayısı 0,03 olan, blok yada levhalar halinde satılan ve çoğunlukla sandviç bölmelerde kullanılan gereç.

Polyester
Cila işlerinde, cam elyafı ile donatılmış olarak mobilya ve çeşitli yapı öğeleri yapmakta kullanılan sentetik reçinelerin genel adı. Polyesterler bir yada daha çok poliasidin bir polialkolle birleşmesinden oluşurlar

Porozite
Boşluklu gereçlerde birim hacme düşen boşluk miktarı

Portofo
Döşeme, kiriş gibi taşıyıcı yapı öğelerinin, duvarların veya ayakların üzerinden boşluğa doğru uzanan bölümünün durumunu anlatmakta kullanılan terim

Prekast
Hazır parça halinde yerine konulmak üzere bir fabrikada yada yapıyerinde önceden dökülerek kalıplanmış beton öğe

Pres tuğla
Yüksek basınç altında kalıplanmış, düzgün köşeli, perdahlı tuğla

Priz
Bağlayıcı madde hamurunun katılaşması

Priz bitme süresi
Bağlayıcı maddelerle yapılan bir hamurun plastikliğini yitirdiği ana kadar geçen zaman

Priz geciktirici
Betonun döküm sırasında işlenebilme süresini uzatmak için kullanılan katkı maddesi

Priz hızlandırıcı
Düşük hava sıcaklıklarında yada ivedi harç ve beton işlerinde katılaşmayı hızlandırmak üzere kullanılan katkı

Priz ısısı
Çimentonun katılaşması sırasında yayılan ısı

Profil
Yapıda kullanılmak üzere biçimlendirilmiş maden çubuk

Proje
Bir yapının gerçekleştirilebilmesi için gerekli plan, kesit, görünüş gibi çizimlerin tümü

Puantör
İşçilerin çalıştığı saatleri, yaptıkları işi ve yapıyerine gelen gereçleri hesaplayıp kaydeden görevli


Etiketler:
Bu Wiki'yi Faydalı Buldunuz mu ?
Hayır
Okunma: 162
Önceki: O
Sonraki: R

REKLAM ALANI

Reklam Vermek?
X
X