E

Okuma Süresi: < 1 dak

Ekleme dişi
Bir duvara eklenecek ikinci bir duvarın, sağlam bağlanmasını sağlamak için taş ve tuğla dişlerden her biri

Eliböğründe
Eski ahşap evlerde çıkmaların altına aralıklı olarak konulan eğrisel ahşap göğüslemelerden her biri

Emme kuvveti
Çatıyı kaldırmaya yönelen kuvvet

Emniyet gerilmesi
Bir gerecin yada yapı öğesinin güvenlikle karşılayabileceği en yüksek gerilme; bir cismin 1 cm2 sinin gerilme dolaysıyla taşıya bileceği en büyük kuvvet

Esneklik
Bir cismin, üzerindeki yükün kaldırılmasıyla ilk durumuna dönmesi özelliği; esnek olma hali, elastiklik

Etek
Baca ve parapet kenarında çoğu alüminyum, çinko yada bakırdan yapılan ve suların çatı ve duvar içine sızmasını önleyen bölüm

Etken açıklık
Bir strüktür öğesinin mesnetlerinin eksenden eksene uzaklığı

Etriye
Betonarme kolon ve kirişlerde boydan boya giden demirleri saran enine donatı

Eviye
Mutfak, laboratuar ve benzeri yerlerde genellikle içinde bulaşık yıkanan ve musluktan akan suyu toplayarak pis su kanalına gönderen tekne


Etiketler:
Bu Wiki'yi Faydalı Buldunuz mu ?
Hayır
Okunma: 39
Önceki: D
Sonraki: F
X
X