D

Okuma Süresi: 1 dak

Dağıtma demiri
Tek doğrultulu betonarme döşemelerde (hurdilerde), çalışma doğrultusuna dik olarak yerleştirilen donatı

Daire
Büyük bir binanın, özellikle bir apartman binasının bölümlerinden her biri

Dal
Büyük kenarın küçük kenarına oranı 2? den küçük olan betonarme plak döşeme, iki doğrultulu döşeme

Damlalık
Yağmur suyunu düşey bir yapı elamanının yüzeyini yalamayacak şekilde ileri dökmek için yapılan ve boydan boya devam eden çıkıntı

Davlumbaz
Ocakların üzerine maden,cam,beton vb. malzeme ile yapılan, duman ve kokuları toplayarak bacaya sevk eden eteklik

Deformasyon
Bir cismin yada strüktürün biçiminin bozulması

Denizlik
Pencere doğramasının altında içte ve dışta yapılarak suların duvar içerisine sızmasını veya duvar yüzeyinde süzülmesini önleyen öğe

Derz
İki yapı gereci, elemanı yada yapının iki bölüğü arasında kalan veya bırakılan aralık

Detay
Bir yapının her noktasının yapısal düzeni, ayrıntı

Devremülk
Yılın yalnızca belli dönemlerinde yararlanmak koşuluyla edinilmiş ortak mülk

Dikme
Çatılarda dikine konulan ve üzerlerine aşıkların çakıldığı çoğu kare kesiti ağaçlardan her biri

Donatı
Genelde, bir malzemeyle birlikte kullanılarak çekme yada eğilme gerilmelerini karşılamak, iç gerilmeleri ve deformasyonları dağıtarak çatlamaları engellemek ve kırılma durumunda parçalanmasını önlemek

Dozaj
Bir bileşiğe veya bir karışıma girecek madde miktarlarının belirtilmesi

Döşeme
Yapılarda katları ayıran ve üzerinde yürünen kısım

Döşeme kaplaması
Döşemenin üzerine,daha uygun kullanış sağlayan bir gereçle yapılan kaplama

Dublaj duvarı
Bir duvar sisteminde daha iyi bir görünüş yada ısı yalıtımı sağlamak üzere yapılan ikincil duvar

Duvar
Yapılarda taş, tuğla,briket, kerpiç ve benzerleri gereçlerle yapılan düşey bölme öğesi

Düpleks apartman
Bir iç merdivenle birbirine bağlanan iki düzeyli daireden meydana gelmiş apartman


Etiketler:
Bu Wiki'yi Faydalı Buldunuz mu ?
Hayır
Okunma: 51
Önceki: C
Sonraki: E
X
X