KİŞİSEL

Adı ve Soyadı

Çağdaş Yavaş

Mesleki Ünvan
Doğum Tarihi

13/07/1984

Üniversite Adı

ODTÜ

Mezuniyet Zamanı

20/06/2007

Medya

Gruplar

3D Uzmanları grubunun logosu
3D Uzmanları
Herkese Açık Grup
X
X