Yorglass İleri Dönüşüm Tasarım Yarışması 

haziran, 2022

01haz00:0030eyl(eyl 30)00:00Yorglass İleri Dönüşüm Tasarım Yarışması 

DEVAMINI GÖSTER...

Açıklama

Yorglass’ta üretim esnasında oluşan atık maddelerin, gençlerin özgün tasarım fikirleri ile birleştirilerek işlevsel ve ticarileştirilebilir yeni ürünlerin ortaya çıkarılmasının amaçlandığı Yorglass İleri Dönüşüm Tasarım Yarışması’na başvurular için son tarih 30 Eylül 2022.

” adresine mail atılması gerekmektedir.

4. Tüm yarışmacılar web sitesinden temin edilecek “Yorglass İleri Dönüşüm Tasarım Yarışması/Yorglass Upcycle Design Awards Şartnamesini” okuduktan sonra, aşağıda listelenen ön başvuru belgesinin web sitesi (” mail adresine aşağıdaki örnekte gösterildiği şekilde, dikey olarak kullanılacak bu portfolyonun üst kısmına ürün ismi, portfolyo içinde istenilen sunum tekniğinde tasarımın açıklama metni minimum 300 maximum 500 kelime ile yazılacaktır.

8. Açıklama metni tasarımın ihracat potansiyeli, yurtiçi ve yurtdışındaki (varsa) pazarlama stratejileri, yenilikçilik, farklılık, işlevsellik, estetik, kullanıcıya ve çevreye sağladığı katkı, sağlık ve güvenlik, üretilebilirlik, sürdürülebilirlik ve ileri dönüşüm konularını içermelidir.

Teslim Süreci

1. Teslim edilmesi gereken belgeler

a. Başvurulan portfolyo da üretilmiş ürünün fotoğrafı, prototip veya numune üretim fotoğrafı zorunludur, eksiz veya 3B renderler istenirse ayrıca yer alabilir.
b. Proje hakkında ve görsellerle ilişkili açıklamalarda neden yarışmaya aday olduğu ve tasarımın özellikleri çok net anlatılmalıdır.
c. Öğrenci belgesi ve resimli özgeçmiş başvuruya eklenmelidir.

2. Başvuru sürecine ait tüm formların web sitesi üzerinden eksiksiz doldurulması ve ilgili materyallerin mail olarak iletilmesi sonrasında yarışma sekretaryası tarafından alındığı ve kabul edildiği mail yoluyla teyit edilecektir.

3. Web sitesinden ön başvuru sırasında eksik bilgi doldurulması veya işaretlenmesi gereken bir alanın işaretlenmemesi halinde; otomatik olarak bir sonraki aşamaya geçilemeyeceğinden, yarışma ile ilgili formların eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir.

4. Yarışmacılar yarışmaya istedikleri sayıda tasarım ile, hepsi için ayrı başvuru yapmak şartıyla başvuru yapılabilirler.

5. Ön başvuru formunun doldurularak web sitesine yüklenmesi, yarışmaya başvuran yarışmacıların yarışma şartnamesi hükümlerine uygun olduğu ve katılımcıların şartname hükümlerini tüm yasal haklar ve sorumluluklar kendilerine ait olmak üzere kabul ettiği anlamına gelmektedir.

6. Katılımcı iletişim bilgileri, kimlikleri sadece yarışma sekretaryası tarafından bilinecektir.

7. Yarışmaya aday olan tasarımların başvuru sahipleri ve onay belgesini teslim etmiş olan kurum yetkilileri, tasarımların sergilenmesine, bu şartname koşulları içinde izin verir.

E. JÜRİ ÜYELERİ ve YARIŞMAYA ADAY TASARIMLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Jüri üyeleri daha sonra açıklanacaktır.

Madde 5 Yarışmaya başvuracak tasarımların/projelerin değerlendirilmesi ve ödül alacak tasarımların belirlenmesi aşağıda yer alan hususlar çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

Değerlendirme ve puanlama, aşağıdaki kriterlere göre bir bütün olarak yapılacaktır. Jüri üyeleri değerlendirme yöntem ve kriterlerini belirleme, önceliklendirme ve değiştirme hakkına sahiptir.

 • İleri Dönüşüm anlayışına uygun olması
 • İnovatif olması
 • Üretilebilir ve/veya uygulanabilir olması
 • İşlevsel olması
 • Estetik olması
 • Çevreye duyarlı olması
 • Kullanıcı güvenliği sağlaması
 • İleri dönüştürülebilir hammadde kullanılması
 • Özgün olması
 • Yaratıcı olması
 • İleri dönüşümü güç olan maddelerin, yeniden kullanılabilir, orijinal ve çevre dostu ürünler haline dönüştürülebilmesi

F. ÖDÜLLER

Madde 6 Yorglass İleri Dönüşüm Tasarım Yarışması/Yorglass Upcycle Design Awards kazananlara para ödülü verilmeyecektir. Dereceye giren eserlere Yorglass tarafından belirlenen aşağıdaki ödüller takdim edilecektir.

 • Birincilik Ödülü: 11 inç iPad Pro + Apple Pencil
 • İkincilik Ödülü: iPad Mini
 • Üçüncülük Ödülü: iPad

G. YARIŞMA SONUÇLARININ İLAN ŞEKLİ

Madde 7 Yarışmayı kazananlar “

 

Gün-Saat

Haziran 1 (çarşamba) 00:00 - Eylül 30 (Cuma) 00:00

X
X