SRA Stone Gallery Geleceğin Mutfağı Yarışması

nisan, 2022

08nis01temSRA Stone Gallery Geleceğin Mutfağı Yarışması

DEVAMINI GÖSTER...

Açıklama

SRA Stone Gallery tarafından, geleceğin mutfağı temasına sahip üretim kavramı ve üretim mekanlarının sorgulandığı ‘SRA Stone Gallery Geleceğin Mutfağı’ isimli mutfak tasarım yarışmasına projelerin teslimi için son tarih 1 Temmuz 2022.

Firma internet sitesi: www.srastonegallery.com

SEÇİCİ KURUL ÜYELERİ VE RAPORTÖRLER

Danışman Seçici Kurul Üyeleri:

 • Sadeddin Kirkan,
  SRA Stone Gallery Firma Yetkilisi

Asil Seçici Kurul Üyeleri:

 • Ekrem Cem ALPPAY, Dr. Öğr. Üyesi
  (İstanbul Teknik Üniversitesi, Endüstriyel Tasarım Bölüm Başkan Yardımcısı)
 • Ceyda ÖZGEN, Dr. Öğr. Üyesi
  (Gebze Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Endüstriyel Tasarım Bölüm Başkanı)
 • Sinem ÖZLÜK, İç Mimar
  (Sinem Özlük İç Mimarlık)
 • İbrahim TÜRKERİ, Dr. Öğr. Üyesi
  (Gebze Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü)
 • Faruk Can ÜNAL, Dr. Öğr. Üyesi
  (Yeditepe Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü)

Yedek Seçici Kurul Üyeleri:

 • Saliha TÜRKMENOĞLU BERKAN, Dr. Öğr. Üyesi
  (Gebze Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi,Endüstriyel Tasarım Bölümü)
 • Eylem ZORLUTUNA, Y. Mimar

Raportörler:

 • Berat ÖZDEMİR
 • Abdullah Yunus KINIK

YARIŞMACILARIN UYMAKLA ZORUNLU OLDUĞU ESASLAR

 • Yarışmacılar bireysel ya da grup halinde yarışmaya katılabilirler.
 • Yarışmacılar bireysel ya da grup halinde en fazla üç öneri ile yarışmaya katılabilirler.
 • Projenin ve raporun herhangi bir yerinde eserin sahibini belirten işaret bulunması ve/veya kimlik dosyasının veya içeriğinin eksik olması durumunda; jüri kararı ile tutanağa geçirilmek koşuluyla, proje yarışmadan çıkarılır.
 • Yarışmaya katılan projede özgün ve daha önce başka bir yerde yayınlanmamış veya başka bir yarışmada ödül almamış olma şartı aranmaktadır. Bunun aksi bir durumun tespiti ve bu tespitin jüri üyelerinin çoğunluğu tarafından onaylanması halinde, proje yarışmadan çıkarılır. Proje ödül kazandıysa, ödülün tamamı yarışma organizasyonuna iade edilir.
 • Her fikir projesi için online olarak Kayıt Formu ve istenilen belgeler yüklenmelidir.
 • Yarışmacılar, yarışma web sitesi üzerinden Kayıt Formu doldurarak isim ve adreslerini raportörlüğe bildirmiş olmalı, kayıt formunun raportörlüğe internet üzerinden ulaştırılması ardından yine raportörlük tarafınca internet ortamında gönderilecek onay yazısı alınmalıdır.

Yukarıda belirtilen hususlara uymayan projeler, seçici kurul kararı ile tutanağa geçirilerek yarışma dışı bırakılır.

YARIŞMACILARA VERİLECEK BİLGİ VE BELGELER

 • Yarışma şartnamesi.
 • SRA STONE GALLERY taş doku görselleri. (İnternet sitesi üzerinden üzerinden görsellere ulaşılabilir.)
  Öğrencilerin, tasarımlarının herhangi bir yerinde bu taş dokuları kullanmaları beklenmektedir.

YARIŞMACILARDAN İSTENENLER

 • Tasarım düşüncesini, temel yaklaşımları ortaya koyan grafik anlatımlar,
 • 1/20 ölçekte ve nokta detaylarını içeren, malzeme bilgisi ve tasarımın temel ilkelerini açık olarak tanımlayan ve uygulamalarını anlatan plan, kesit ve görünüşler,
 • 3 boyutlu çizim, perspektif, canlandırma, şema ve eskizler,
 • Projeye/proje konusuna olan yaklaşımlarını ortaya koyan açıklama raporu, tasarımın kavramsal ve teknik açıklamalarını içerecek şekilde paftalar üzerinde yer alacaktır. Ayrıca projenin genel yaklaşım ve kararlarını Türkçe olarak açıklayan en fazla 300 kelimeden oluşan PDF formatında kaydedilmiş bir A4 rapor sunulmalıdır.

TESLİM ŞEKLİ ve SUNUM TEKNİĞİ

Yarışmanın teslimi dijital ortamda gerçekleştirilecektir.

 • Sunum tekniğine ilişkin herhangi bir kısıtlama yoktur. Her türlü anlatım (çizim, yazı, renk) serbesttir.
 • Tüm sunuşlar en fazla 2 adet yatay A1 (84,1 x 59,4 cm) boyutlarında 300 pixel/inch çözünürlükte JPG/JPEG formatında kaydedilmelidir.
 • Her proje bir rumuzla tanımlanacaktır. Bu rumuz, 5 rakamdan oluşacak ve teslim edilen her paftanın sağ üst köşesinde yer alacaktır. Paftalarda rumuz 1 cm x 5 cm boyutunda sağ üst köşede yer alacaktır. Yüklenecek dijital dosyaların ismi yalnızca rumuzdan oluşmalıdır.
 • Sergileme kolaylığı bakımından paftalarda, sağ alt köşede paftanın asılma şemasındaki yeri çizilecektir.
 • Tüm yarışma fikir projeleri, şartnamede belirtilen teslim gün ve saatini geçirmeyecek şekilde teslim edilmelidir.
 • Yarışmaya katılacak tüm ekipler, projelerinin tüm belge ve paftalarını, yarışmanın internet sitesi üzerinden oluşturacakları form aracılığı göndermeleri gerekmektedir. Son gönderim günü 01.07.2022 günü saat 23.59 ’a kadardır. Belirtilen teslim saatinden sonra sistem kapanacak ve dosya kabulü yapılmayacaktır.

DİJİTAL KİMLİK DOSYASI

Tüm katılımcılar yarışmanın internet sitesindeki katılım formuna aşağıda yer alan bilgileri yüklemek zorundadır.

 • Sunum paftalarının JPG/JPEG formatındaki görselleri
 • Proje Raporunun PDF formatındaki dosyası
 • Yarışmanın internet sitesindeki kimlik bilgilerine ait form, (form doldurulmuş olmalıdır)
 • Yarışmaya ekip içinde yer alacak tüm yarışmacıların lisans öğrenimlerini sürdürdüklerine dair PDF formatında öğrenim belgesi (öğrenci belgesi) (E-Devlet üzerinden alınacak belgeler yeterlidir).
 • Öğrenciler internet sitesi üzerinden örnek katılım formu şablonuna bakabilirler.

YARIŞMA TAKVİMİ

 • Yarışmanın İlanı: 8 NİSAN 2022
 • Yarışmaya İlişkin Soruların Sorulması İçin Son Tarih: 16 MAYIS 2022
 • Soruların Cevaplanması: 19-20 MAYIS 2022
 • Proje Son Teslim Tarihi: 1 TEMMUZ 2022
 • Jüri Değerlendirmesi : 2-8 TEMMUZ 2022
 • Sonuçların Açıklanması: 14 TEMMUZ 2022
 • Kolokyum ve Ödül Töreni: 21 TEMMUZ 2022 (Kolokyum ve Ödül Töreni yeri ve saati daha sonra duyurulacaktır.)

SORU ve CEVAPLAR

Yarışmacılar, yarışma ile ilgili soruları SRA STONE GALLERY Öğrenci Yarışması Sorular başlığı altında SRA Stone Gallery WEB sayfası/Mail üzerinden iletebilirler. Soruların cevapları, son soru sorma tarihinden itibaren 3 gün içerisinde, tüm yarışmacılara, WEB sayfası aracılığı ile iletilecektir.

PROJELERİN TESLİM ŞARTLARI

Yarışmacılardan istenen dökümanlar yarışmanın internet sitesi aracılığı ile katılım formu ile iletilmelidir. Katılım formunu doldurmak için öğrenciler kendi belirledikleri 5 haneli rumuz ile önceden kayıt olmaları gerekmektedir. Kayıt olduktan sonra öğrenciler belirledikleri 5 haneli rumuz üzerinden katılım formu sistemine giriş yapabilir ve gereken dosyaları oraya yükleyebilirler.

SONUÇLARIN AÇIKLANMASI

Yarışma, srastonegallery.com.tr ve Instagram adreslerinde yayınlanacaktır.

ÖDÜLLER

 • Toplam Ödül: 70.000 TL
 • 1. Ödül : 20.000 TL
 • 2. Ödlü : 15.000 TL
 • 3. Ödül : 10.000 TL
 • Eşdeğer Mansiyon 5 Adet 5.000 TL
 • Satın Alma Ödülü 5 Adet 2.000 TL

PROJELERİN SERGİLENMESİ, YAYINLANMASI ve KOLOKYUM

 • Yarışmaya katılan tüm projeler, 21 Temmuz tarihinden itibaren 15 gün süre ile sergilenecektir. Sergi yeri daha sonra duyurulacaktır. Katılan tüm projeler yarışma kataloğunda yer alacaktır.
 • Tüm projelerin telif hakkı müelliflere ait olacak, ancak yarışmayı düzenleyen SRA STONE GALLERY, müellifin veya müelliflerin isimlerini belirtmek koşulu ile SRA STONE GALLERY ve SRA AKADEMİ sosyal medya hesapları ve internet siteleri dahil olmak üzere dijital ve basılı her türlü yayınlama ve sergileme hakkına sahip olacaktır.
 • Derece alan Ödül Alan eserlerin sahipleri, eserin her türlü telif, tasarım ve uygulama haklarının SRA STONE GALLERY’a ait olduğunu kabul ederler. SRA STONE GALLERY Satın alma ödülünü kullanma hakkını gizli tutar. Yarışmaya katılan tasarımların özgün olmamasından doğacak her türlü hukuki sorumluluk, yarışmacıya aittir. Dereceye giremeyen tüm tasarımların, ticari amaçlı kullanımı için, tasarımcısından izin alması gereklidir.
 • Katılımcılar şartname hükümlerini aynen kabul ederler.

Gün-Saat

Nisan 8 (Cuma) 00:00 - Temmuz 1 (Cuma) 00:00

X
X