Mimari Tasarım Araştırmaları Ulusal Sempozyumu IV

nisan, 2023

25nis(nis 25)00:0027(nis 27)00:00Mimari Tasarım Araştırmaları Ulusal Sempozyumu IV

DEVAMINI GÖSTER...

Açıklama

MİTA IV deneyim-performans ve spekülasyon tematik açılımında 25-27 Nisan 2024 tarihlerinde Özyeğin Üniversitesi’nde düzenlenecek. Sempozyumun özet teslim tarihi 30 Ekim 2023.

Bildiri Çağrısı

Bilimsel ve teknoloji alanlarında yaşanan gelişmeler, ekonomik ve ekolojik imkan(sızlık)lar, krizler ve kırılganlıklar değişen dünyanın dönüşen disiplinlerini doğurmaktadır. Mimari Tasarım Araştırmaları Sempozyumu araştırmacıları, bu çoklu dönüşüm ağı içinde mimari tasarım eğitiminin geleceğini tartışmaya davet ediyor. [mimarlık eğitimi ve ] mimari tasarım eğitimi bu dönüşümü göğüsleyebilecek mi? Yeni neslin, teknoloji odaklı beklentilerini karşılayabilecek donanıma sahip miyiz?

Sanal gerçeklik, yapay zeka, nörobilim konuları mimari tasarım eğitimini nasıl etkileyecek? Konvansiyonel yöntemler geçerliliğini hala koruyor mu? Yenilikçi, çeşitliliği kucaklayan, katılımcı bir eğitim ortamı aynı zamanda karmaşıklıklar, çelişkiler ve tehditler de barındırır mı? Sonsuz olasılıklar ortamı olarak mimari tasarım stüdyolarını örneğin medya nasıl etkiliyor? Mimari tasarım eğitiminin geleceğinde neler var? Araştırma için geçmişi mercek altına almak mı, deney(im)sel imkanlar-alternatif güzergahlar yaratmak için geleceği aramak mı? Dinamik, duyarlı, uyarlanabilir mimari tasarım eğitimi için bütünsel düşünmek mi, parçalarına ayırmak mı?

Geleceğin yaşam mekanlarını kuracak meslek insanlarının eğitilmesi, karşılarına çıkacak görünen/görünmeyen durumlarla baş edebilmeleri için gerekli bilgi birikimini ve bu bilgi birikimini akılcı kullanabilme becerisini elde etmeleri için mimari tasarım eğitimi nasıl evrilecek? MİTA IV değişimin kaçınılmaz olduğu görüşünden hareketle değişimin önemine dikkat çekiyor ve araştırmacıları mimari tasarım eğitiminin değişimi üzerine düşünmeye davet ediyor ve soruyor: hangi soruları sormalı, hangi kavramlar ile düşünmeliyiz?

Geçmiş-bugün ve gelecek sürekliliğinde deneyim-performans ve spekülasyon ortamı olarak mimari tasarım eğitiminin geleceğini nasıl şekillendireceğiz?

MİTA IV deneyim-performans ve spekülasyon tematik açılımında 25-27 Nisan 2024 tarihlerinde Özyeğin Üniversitesi’nde gerçekleştirilecektir. Sempozyuma bu konulara odaklanan tüm kavramsal, kuramsal ve uygulamalı çalışmalar davetlidir. Sempozyumun alt temaları ve tartışılabilecek konular -bunlarla sınırlı olmamakla birlikte- sistem, müzakere, taktik, alternatif, paradoks başlıkları altında aşağıda sıralanmıştır:

Sistem
● Sınırlar
● İmkanlar
● Tehditler
● Karmaşıklık ve Çelişki
● Kırılganlıklar ve Acil Durumlar

Müzakere
● Diyalog
● Çatışma
● Etkileşim
● Eleştiri
● Direnç

Taktik
● Teknoloji…
● Bilişim
● Yapay zeka
● Sanal gerçeklik
● Nörobilim
● Medya

Alternatif
● Söylem
● Mecralar
● Yöntemler
● Aktörler

Paradoks
● Ekoloji /Çevre
● Çeşitlilik
● Kimlik
● Standartlaşma
● Yeni konular… paradigmalar eklenenler + eklenecekler

Nereye? Nasıl? Neden?

Önemli Tarihler:

1. Duyuru: 10 Temmuz 2023
2. Duyuru: 26 Temmuz 2023
Özet Teslim Tarihi: 30 Ekim 2023
Özetlerin değerlendirilmek üzere hakemlere gönderilmesi: 15 Kasım 2023
Hakemlerin değerlendirmelerini teslim etmesi: 27 Kasım 2023
Özet değerlendirmelerinin yazarlara iletilmesi: 18 Aralık 2023
Bildiri tam metin teslimi / poster teslimi: 11 Mart 2024
Sempozyum Programının İlan Edilmesi: 19 Nisan 2024
Bildiri Kitabı –E-book: 20 Nisan 2024
Sempozyum: 25-27 Nisan 2024

Kurullar

Düzenleme Kurulu:

Aslı Ağırbaş, Can Müezzinoğlu, Cansu Günaydın Donduran, Demet Mutman Uluengin, Derya Yorgancıoğlu, Gizem Efendioğlu, Gül Çanakçıoğlu, Gülbin Lekesiz, Güliz Özorhon, Hande Tunç, Hülya Yavaş, İlker Fatih Özorhon, İrem Bayraktar, Mehmet Saner, Murat Şahin, Neşe Ganiç Sağlam, Orhan Hacıhasanoğlu, Yağdır Çeliker Cenger,

Bilim Kurulu:

Ahsen Özsoy, Alper Ünlü, Aktan Acar, Aslı Ağırbaş, Aslıhan Ünlü, Arzu Çahantimur, Ayşen Ciravoğlu Demirdizen, Ayşen Çelen Öztürk, Belkıs Uluoğlu, Birgül Çolakoğlu, Cansu Günaydın Donduran, Demet Mutman Uluengin, Derya Yorgancıoğlu, Emel Ardaman, Gül Çanakçıoğlu, Güliz Özorhon, Hülya Turgut, İpek Akpınar, İlker Fatih Özorhon, Mehmet Saner, Mine Özkar Kabakçıoğlu, Murat Şahin, Neslihan Dostoğlu, Neşe Ganiç Sağlam, Nilay Ünsal Gülmez, Orhan Hacıhasanoğlu, Sevil Yazıcı, Tonguç Akış, Tuğrul Yazar, Tülin Görgülü, Yağdır Çeliker Cenger, Zuhal Ulusoy (Tamamlanmamıştır. Son hali duyurulacaktır.)

İletişim:
Web: https://www.ozyegin.edu.tr/tr/mimarlik-ve-tasarim-fakultesi/mita-2024
E-posta: [email protected]

Gün-Saat

25 (Salı) 00:00 - 27 (Cumartesi) 00:00

X
X