İstanbul Kara Surları Topkapı Kaleiçi Meydanı Kentsel Tasarım Yarışması

ocak, 2022

10oca00:0010may00:00İstanbul Kara Surları Topkapı Kaleiçi Meydanı Kentsel Tasarım Yarışması

DEVAMINI GÖSTER...

Açıklama

Fatih Belediyesi tarafından düzenlenen İstanbul Kara Surları Topkapı Kaleiçi Meydanı Kentsel Tasarım Yarışması’na projelerin son teslim tarihi 10 Mayıs 2022, posta ile teslim alım için son tarih 12 Mayıs 2022.

Web Adresi
yarismalar.fatih.bel.tr
Banka Hesap Bilgisi
Hesap Alıcı Adı: Fatih Belediye Başkanlığı
Banka Şubesi: Vakıfbank Vatan Caddesi
IBAN: TR 89 0001 5001 5800 7287 9813 05
Açıklama: “TOPKAPI”
(Ad, Soyad ve TC numarası belirtilecek.)

Yarışmaya Katılım Koşulları

Yarışmaya katılacak ekiplerin her bir üyesinin aşağıdaki koşulların tamamına uymaları zorunludur. İdareyle ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere ekipten bir kişinin ekip temsilcisi olarak belirlenmesi gerekmektedir.

Yarışmaya katılan ekip ortaklarının her biri idareye karşı müştereken ve müteselsilen sorumludur. Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar şunlardır:

 • Şartname alıp isim, adres vb. bilgilerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek (Ekipteki bir üyenin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir).
 • TMMOB Şehir Plancıları Odası’nın şehir plancı, TMMOB Mimarlar Odası’nın mimar, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası’nın peyzaj mimarı ve meslekten men cezalısı durumunda olmayan en az birer üyesini ekipte bulundurmak.
 • Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyenler ve atayanlar arasında olmamak.
 • Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle, bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak.
 • Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak.
 • Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak.
 • Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak.
 • 4734 sayılı kanun ile diğer kanunlardaki hükümler ve yönetmelikler gereğince geçici ve sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olmamak.

Bunlara ek olarak; yarışmaya katılan ekiplerde kentiçi ulaşım, koruma ve tarih alanlarında uzman danışmanların bulundurulması tavsiye edilmektedir.

Yarışmaya katılmak isteyenler 100 TL (Yüz Türk Lirası) karşılığında yarışmaya kayıt yaptıracaklardır.

Yarışma şartname bedeli “TOPKAPI” açıklaması ile idareye ait banka hesabına, müelliflerden birinin ismi ile yatırılacaktır. Başvuru, “yarismalar.fatih.bel.tr” web adresinden üzerinden yapılacaktır. Başvuru sekmesinden erişim sağlanacak sayfada yer alan ad, soyad, TC numarası, adres, telefon bilgileri, dekont numarası vb. bilgiler doldurularak ve ödeme dekontu pdf formatında sisteme yüklenerek kayıt tamamlanacaktır. Yarışmaya kayıt için son tarih yarışma takviminde projelerin teslimi olarak belirtilen gündür.

Bahsi geçen tüm şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar da projeleri değerlendirmeye alınmaz ve yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleriyle birlikte üyesi oldukları meslek odalarına bildirilir.

Yarışma Takvimi

 • Yarışma İlanı: 10 Ocak 2022, Pazartesi
 • Son Soru Sorma Tarihi: 02 Şubat 2022, Çarşamba
 • Yanıtların İlanı: 10 Şubat 2022, Perşembe
 • Projelerin Son Teslim Tarihi: 10 Mayıs 2022, Salı
 • Posta ile Teslim Alım İçin Son Tarih: 12 Mayıs 2022, Perşembe
 • Jüri Değerlendirmesi Başlangıç Tarihi: 21 Mayıs 2022, Cumartesi
 • Sonuçların İlanı: 06 Haziran 2022, Pazartesi
 • Kolokyum ve Ödül Töreni: 12 Haziran 2022, Pazar

Jüri Üyeleri

Danışman Jüri Üyeleri

 • M. Ergün TURAN, Fatih Belediye Başkanı
 • Deniz ÇALIŞ KURAL, Mimar
 • Halit ÖZEN, İnşaat Mühendisi-Ulaşım Uzmanı
 • Sedat BORNOVALI, Sanat Tarihçi
 • Yunus UĞUR, Tarihçi-Sosyolog

Asli Jüri Üyeleri

 • Deniz ASLAN, Mimar
 • Nilüfer KART AKTAŞ, Peyzaj Mimarı-Sosyolog
 • Uğur İNAN, Şehir Plancı
 • Yüksel DEMİR, Mimar
 • Zekiye YENEN, Mimar-Şehir Plancı (Jüri Başkanı)

Yedek Jüri Üyeleri

 • Bahar Başer KALYONCUOĞLU, Peyzaj Mimarı
 • İbrahim Hakkı YİĞİT, Mimar
 • Vedat USLU, Şehir Plancı-Ulaşım Uzmanı

Raportörler

 • Erkan PİLGİR, Mimar
 • Fehmi Erdem AYBULUT, Şehir Plancı
 • Melih YILMAZ, Şehir Plancı

Raportör Yardımcıları

 • Büşra Fatma BALCI, Şehir Plancı
 • Leyla ACAR, Şehir Plancı

Ödüller

3 eşdeğer mansiyon olmak üzere toplamda 6 ödül verilecektir.

 • 1. Ödül: 125.000 TL
 • 2. Ödül: 100.000 TL
 • 3. Ödül: 80.000 TL
 • Eşdeğer mansiyon 1: 40.000 TL
 • Eşdeğer mansiyon 2: 40.000 TL
 • Eşdeğer mansiyon 3: 40.000 TL

Ayrıca satın almalar için 40.000 TL ayrılmıştır.

Jüri değerlendirme sonuçlarının ilanından sonra, yukarıda yazılı ödül, mansiyon ve satın alma tutarları, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. maddesine göre, yarışmacılara en geç 30 gün içinde net olarak ödenecektir.

Yer Görme

Jüri tarafından tavsiye edilmekle birlikte yer görmenin belgelenmesi zorunlu değildir.

ŞARTNAME

Gün-Saat

Ocak 10 (Pazartesi) 00:00 - Mayıs 10 (Salı) 00:00

X
X