Munzur’da Maden Ocağına Onay Verildi 1

Munzur’da Maden Ocağına Onay Verildi

316 İzlenme

Tunceli Valiliği, bir maden şirketinin Munzur Dağı‘nda hayata geçirmek istediği “4. Grup Krom Maden Ocağı Projesi” için 26 Ocak’ta “ÇED gerekli değildir” yönünde rapor verdi. Balveren, Çambulak, Çat, Eğimli, Yalmanlar, Eskigedik, Kızılçayır, Işıkvuran köyü sakinleri kararın bozulması için Erzincan Bölge İdare Mahkemesi’ne başvurdu.

Sözcü’den Evren Demirdaş’ın haberine göre; maden ocağı projesinde ÇED Yönetmeliği’nde ve ilgili mevzuat hükümlerinde belirtilen hususların dikkate alınmadığını belirten avukat Barış Yıldırım, şöyle konuştu:

“Projenin yürütülmek istendiği mevki Munzur Vadisi Milli Parkı sınırlarına bitişik durumdadır. Proje Tanıtım dosyasında projenin muhtemel çevresel etkilerine karşı alınacak tedbirler, doğal kaynakların kullanımı yöntemine uygun olarak ortaya konulamamıştır.

Proje Tanıtım dosyasında projeden etkilenmesi muhtemel alanın hassasiyeti yeterince değerlendirilmemiştir. Proje Tanıtım dosyasında proje alanı ve yakın çevresinin mevcut arazi kullanımı göz önünde bulundurulmamıştır.

Proje Tanıtım dosyasında proje sahası ve yakın çevresinde bulunan endemik flora ve fauna türlerine dair verilere yöntemince yer verilmemiştir.

Madencilik Projesi Malatya, Elazığ, Bingöl Tunceli Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı’na da açıkça aykırıdır.

Proje sahasında ülkemizin de taraf bulunduğu Bern Sözleşmesi’ne göre korunması gereken bitki ve hayvan türleri ile bunların yaşama ortamları bulunduğu halde anılan husus göz ardı edilmiştir.

ÇED kararı verilirken sağlık koruma bandı zorunluluğu nazara alınmamıştır. Umumi Hıfzısıhha Kanunu, Gayri Sıhhi Müesseseler Mevzuatı normları ihlal edilmiştir.

Zira yerleşim yeri içerisinde madencilik projelerine izin verilmemektedir. Proje sebebiyle köy halkının içme ve kullanma suyu olarak yararlandığı kaynaklar Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği’ne aykırı şekilde kirlenecektir. Proje alanı Munzur havzasında bulunmakta olup anılan havza Önemli Doğa Alanı (ÖDA) ve Önemli Bitki Alanı (ÖBA) içerisinde bulunmaktadır. Proje sahasında arıcılık faaliyeti yürütülmekte olup projenin yürütülmesi halinde anılan faaliyet yok olacaktır.

Bu nedenlerle de İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 27. maddesi gereğince ivedi olarak yürütmenin durdurulmasına karar verilmesi gerekmektedir.”

Haberin tamamına linkten ulaşılabilir.

REKLAM ALANI

Reklam Vermek?
X
X