Koruma Kurulu, Tarihi Köşkü Değil Kaçak Yapıları Korudu 1

Koruma Kurulu, Tarihi Köşkü Değil Kaçak Yapıları Korudu

363 İzlenme

İzmir 1 No’lu Koruma Kurulu, Kültür ve Turizm Bakanlığına yapılan bir ihbar üzerine Bornova’da bulunan ve korunması gerekli kültür varlığı olarak tescilli tarihi Pasquali Köşkü’nde yaptığı denetimler sonucunda, söz konusu köşkteki izinsiz yapılarla ilgili skandal bir karara imza attı. 

Evrensel’den Ramis Sağlam’ın haberine göre; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun çiğnendiği olayda, koruma bölge kurulu tarihi köşkte saptadığı izinsiz yapıların kaldırılması için ilgili kurumlara yazı gönderdi. Kurumlar arası yapılan yazışmalar sonunda söz konusu izinsiz yapılar kaldırılmadığı halde kaldırılmış gibi gösterildi.

Yapılacak bir işlem olmadığına karar veren koruma kurulu, korunması gereken kültür varlığı olan köşkte yapılan izinsiz kaçak yapıları sahte bir gerekçeyle meşrulaştırarak suç işlemiş oldu.

Pasquali Köşkü, Bornova ilçesinde kentsel sit alanı içinde yer alan, günümüzde Barry Köşkü olarak bilinen ve 19. yüzyılın ortalarında inşa edilen bir yapı. 1941 yılında Bornova Ziraat Mektebi olarak kullanılması için kamulaştırılan Pasquali Köşkü, 1955 yılında Ege Üniversitesinin (EÜ) açılmasıyla birlikte üniversiteye tahsis edildi. Yıllarca lojman olarak kullanılan köşk, 1980-2019 yılları arasında üniversitenin sosyal tesisi olarak hizmet verdi.

EÜ Lokali olarak kullanılan Pasquali Köşkü, CHP milletvekilliği yaptıktan sonra AKP’ye geçerek EÜ Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Necdet Budak tarafından 2019 yılında kiraya verildi. Kiralama yapılırken üniversitenin ilgili kurullarında karar alınıp alınmadığı ve ihale yasasının uygulanıp uygulanmadığı ise belirsizliğini koruyor.

Koruma Kurulu, Tarihi Köşkü Değil Kaçak Yapıları Korudu 2

Tarihi bozan rantsal yapılaşma
Koruma kurulunun iznine ve belediyece verilen ruhsata tabi olan Pasquali Köşk, 2019 yılından sonra özel şahıslar tarafından restoran olarak işletilmeye devam ediliyor. Kentsel sit alanı içerisindeki köşkün 200 metrekarelik kapalı alan ile çevre duvarının bir bölümünde, günübirlik konaklama için yapılan apart tarzı yapıların koruma kuruluna bilgi verilmeden inşa edildiği belirtildi.

Köşk bahçesi içinde 2022 yılında yoğun bir kaçak yapılaşma başlatılarak bar, kafe ve restoranlardan oluşan eğlence mekanı kullanıma sokuldu. Köşk bahçesinin yan sokağa bakan cephesindeki mevcut yüksek bahçe duvarı boyunca sıralanmış depo, görevli odası ve tuvalet olarak kullanılan yapılar yıkılarak günübirlik konaklama amaçlı olduğu söylenen konforlu özel odalar inşa edildi. Köşkün, Ankara Caddesi’ne bakan bahçe bölümüne ise lüks bir et lokantası ve bar kuruldu.

Kaçak yapılar ‘kaldırıldı’ olarak gösterildi
İzmir 1 No’lu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü söz konusu izinsiz yapıların yıkılmasına yönelik işlem başlattı. Bu işlem kapsamında Bornova Belediyesi ve köşkün kullanım hakkına sahip EÜ Rektörlüğü ile yazışmalar yaparak izinsiz yapıların kaldırılmasını talep etmiş ve devamında gereğinin yapılıp yapılmadığına dair denetim sonucunu içeren bir uzman raporu hazırlatmıştı.

Kurul müdürlüğü görüşülmek üzere bu raporu, 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 16 Aralık 2022 tarihli kurul gündemine almış ve yapılan inceleme ve görüşmeler sonunda “İzinsiz yapıların kaldırılmış olduğu” gibi gerçek dışı bir gerekçeyle yapılacak bir işlem olmadığı kararıyla konuyu kapattı.

Haberin tamamına linkten ulaşılabilir.

REKLAM ALANI

Reklam Vermek?
X
X