Bir Askeri Alan Daha Ranta Açılıyor 1

Bir Askeri Alan Daha Ranta Açılıyor

345 İzlenme

İzmir Ticaret Odası (İZTO) mart ayı olağan meclis toplantısında konuşan İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, şehir içinde kalan sanayi sitelerinin daha uygun alana taşınmasına yönelik adım attıklarını belirtip, Cemal Gürsel Kışlası arazisinin, İZTO üyelerine yönelik çarşı ve site yapılmak amacıyla odaya devri konusunda Milli Savunma Bakanlığı’na talepte bulunduklarını açıkladı.

Özgener, Milli Savunma Bakanlığı’nın talep ettiği tesislerin yapılması şartıyla bu araziye ait parsellerin yaptırılan kıymet takdiri sonucu belirlenen 2 milyar 732 milyon 500 bin lira bedel karşılığında odaya devrinin yapılabileceğini bildirdiğini ifade ederek, “Kışla 681 bin 965 metrekare olup 24 parselden oluşuyor. Bunlardan brüt 563 bin 833 metrekareye tekabül eden 4 parsel, çarşı ve site olarak kullanılabilecek alanlardır. Net kullanılabilir alanlar imar uygulaması sonucunda belirlenmiş olacaktır.” dedi.

BirGün’de yer alan habere göre; sanayi sitesi yapılmak istenen arazi için Şehir Plancıları Odası (ŞPO) İzmir Şubesi’nden itiraz geldi. Yapılan açıklamada, “Kentsel alanlarda yapılan her yeni uygulama ile bu yetersizlik daha da artarken, mevcut kamusal alanların önemi daha da artmaktadır. Birçok kentsel sorunun çözümü için öncelikli olarak ele alınarak iyileştirilmesi ve geliştirilmesi gereken kamusal alanların, zıt bir tutumla gözden çıkarılarak yapılaşmaya açılması kentlerde yaşadığımız gündelik sorunlar ile birlikte doğal afetler gibi sorunlarda da kentlerimizi çaresiz ve dirençsiz bırakmaktadır.” denildi.

“Kamu arazilerine göz dikildi”
“Askeri alanın, sanayi ve ticaret kullanımlarına dönüştürülmesine yönelik girişimin iş dünyasına arsa bulmak amacıyla yapıldığı iddia edilmektedir.” denilen açıklamada, “İzmir kentinde yürürlükte bulunan üst ölçekli plan kararları dikkate alındığında istihdam ile doğrudan ilişkili kullanım kararlarının bulunduğu, üst ölçekli planlarda ayrılmış fakat günümüzde yetersizliklerini ortaya koyan somut analizler olmadan bahsi geçen iddianın da temelsiz olduğu açıkça görülmektedir. Hali hazırda planlarda yer alan bu alanları kullanmak yerine kamu arazilerine göz dikilmesinin rant dışında bir gerekçesi olabilir mi?” ifadelerine yer verildi.

Yıllardır kamu kullanımının tasarrufu altında kalmış bu alanın kamu niteliğinden çıkarılarak özel mülkiyete dönüştürülmesinin kamu yararına aykırı olduğu belirtilen açıklamada, “Yıllardır İzmir gündeminde olan İzmir İli, Bornova İlçesi, Hacılar Kırı olarak bilinen bölgede yer alan askeri alan ticari fonksiyonların getirilmesi amacıyla yapı yoğunluğunun arttırılması suretiyle, şubemiz ile diğer meslek odalarının yoğun hukuk mücadelesine rağmen, büyük oranda yok edilmiştir. Özellikle 15 Temmuz darbe girişimi sonrası kentsel yerleşmeler içerisinde yer alan askeri alanların kent dışına çıkarılması tartışması sermayenin bu alanlara dönük ilgisinin artmasına neden olmuştur. Askeri alanların kent içerisinde sahip oldukları konum nedeniyle bu alanların askeri alan niteliğinden çıkarılması halinde yurttaşın aktif olarak kullanacağı kamusal mekânlara dönüştürülmelidir.” denildi.

Askeri alanların mevcut kullanım ve kamusal kullanım dışında bir kullanıma ayrılmasının Anayasa da aykırı olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar dile getirildi: “İzmir kentinin sahip olduğu mevcut yapı stoku, kamusal alan yoksunluğu ve deprem gerçeği dikkate alındığında askeri alanların askeri alan dışına çıkarılması durumunda vatandaşlarımızın en temel ihtiyacı olan kamusal alan dışında bir kullanıma dönüştürülemeyeceği açıktır.”

REKLAM ALANI

Reklam Vermek?
X
X