Mimarlık Eğitimi ve Mimarlık Fakülteleri 1

Mimarlık Eğitimi ve Mimarlık Fakülteleri

155 İzlenme

Mimarlık fiziki yapılar tasarlama ve kurma sanatıdır. Evler, ofisler, köprüler, alışveriş merkezleri, okullar, oteller, havalimanları gibi çok çeşitli büyüklükte ve karmaşıklıktaki yapıların çiziminden başlayarak işlevsel hale gelene kadarki tüm süreçteki çalışmaları kapsayan mimarlık, dünyanın hemen her ülkesinde son derece zorlu bir eğitim ve teknik beceri gerektirmektedir.

Mimarlık eğitimi sağladığı geniş vizyonla mezunlarına başarılı bir kariyerin kapılarını açar. Mezunlar mimarlık ofislerinde çalışabilecekleri gibi, aynı zamanda kendi ofislerini de kurarak iş hayatına başlayabilirler.

Mimarlık diğer iş kollarına nazaran şehir hayatıyla son derece iç içedir. Çünkü insanlar mimarların tasarladıkları binaları kullanırlar ve tam da bu sebeple özellikle şehirlerin sembolü haline gelen binalar mimarlarıyla birlikte anılırlar. Bu sebeple mimarlık eğitimi, özellikle başarılı işlerle taçlandırılırsa mimara mesleki başarı ve doyum duygusu yaşatır.

İyi bir mimar olmak için işe iyi bir eğitim almakla başlamak şart. Türkiye’nin en prestijli üniversitelerini birlikte inceleyelim:

  • ODTÜ Mimarlık Fakültesi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ODTÜ Mimarlık Fakültesi ODTÜ içerisindeki 3 bölümü içermektedir. 1956 yılında kurulan fakültede ilk açılan bölüm Şehir ve Bölge Planlama’dır. Fakültenin birinci sınıfları, bütün öğrenciler için temel tasarım stüdyosu içerir. İlerleyen yıllarda ihtisas dersleri görülmektedir. Fakülte bünyesinde aktif olarak çalışan ODTÜ Mimarlık Topluluğu (ODTÜ MFT) ve ODTÜ Tasarım Topluluğu (ODTÜ OTT) isimli topluluklar mevcuttur.
  • MSÜ Mimarlık Fakültesi: 1883 yılında kurulan ve ülkemizde güzel sanatlar eğitimi veren ilk kurum olan , Sanayi-î Nefise Mektebi’nin bünyesinde eğitime başlamış olması ve Çağdaş Türk Mimarlığını etkilemiş ve yönlendirmiş bir çok mimar yetiştirmiş eğitim geçmişinden kaynaklanan özgün birikimi.Güzel Sanatlar alanında eğitim veren bir Fakülte ile aynı kurumda bulunması Disiplinler arası yaklaşıma duyarlı, mimarlık eğitiminde özgün geçmişine karşın bilinçli ve gelişmeye açık bir eğitim kadrosu olması.Yapı, yapım teknolojileri, yapım yönetimi ve özellikle uygulamaya yönelik detaylandırma derslerinin ağırlıkta olması ve bu nedenle şantiye yönetebilme becerisine sahip mimarlar yetiştirilmesi.
  • İTÜ Mimarlık Fakültesi: Fakülte 1944 yılında kurulmuş olmasına karşın İTÜ’de mimarlık eğitimi ilk kez sivil mimar ve mühendisler yetiştirilmek üzere 1884 de kurulan ‘Hendese-i Mülkiye Mektebi’ ile başlamıştır. İTÜ Mimarlık Fakültesi’nde Mimarlık, 1981 yılında kurulan Şehir ve Bölge Planlaması, 1993 yılında öğretime başlayan Endüstri Ürünleri Tasarımı, 2002 yılında kurulan İç Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı Bölümleri lisans ve lisansüstü öğretimini sürdürmektedir.
  • YTÜ Mimarlık Fakültesi: 1911’de Kondüktör Mekteb-i Alisi adıyla, Paris’teki Ecol de Conducteur ün müfredat programı esas alınarak Bayındırlık Bakanlığı’na bağlı bir okul olarak kurulmuştur.Üniversitede 77 öğretim üyesi, 1 öğretim görevlisi, 61 araştırma görevlisi, 1300 ü aşkın lisans, 300 ü aşkın yüksek lisans, 120 doktora öğrencisi ve 10000’den fazla mezunu bulunmaktadır. Fakültemiz, AB. ve GATS süreçleri kapsamında Avrupa mimarlık eğitim-öğretim ve araştırma alanlarında toplam kaliteyi iyileştirme çalışmalarını sürdürmektedir.
  • GÜ Mimarlık Fakültesi: 1966 yılında kurulan Zafer Mühendislik ve Mimarlık Özel Koleji ve 1967 de kurulan Yükseliş Koleji Özel Mimarlık Okulunun 1972 yılında birleştirilmesi ve Ankara Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi adını alması ve bu Akademinin 1982 yılında Gazi Üniversitesine bağlanması ile Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi olarak kurulmuştur.Fakülte bünyesinde 12 amfi, 25 derslik, 44 laboratuar, 10 seminer salonu bulunmaktadır.
  • DEÜ Mimarlık Fakültesi: İzmir’de mimarlık eğitimi ilk kez 1963 yılında Buca’da kurulan Ege Özel Mimarlık Mühendislik Yüksek Okulu’nda verilmeye başlanmıştır. Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 3 Temmuz 1992’de kurulmuştur. Ancak Fakültenin ilk kuruluşu ve Alsancak’taki binada faaliyete başlaması 1971 yılına kadar uzanmaktadır. 1971 yılında 12 öğrencisi ile mimarlık lisans eğitimine başlayan kurum, o günden günümüze kadar çeşitli kurumsal ve yasal oluşumlar çerçevesinde yeni yapılanmalar yaşamıştır.
  • KTÜ Mimarlık Fakültesi: 1955 yılında Trabzon milletvekillerinden Mustafa Resit Tarakçıoğlu ve arkadaşlarınca Trabzon’da ‘Karadeniz Teknik Üniversitesi’ adıyla, ‘bilimsel üretimin yanında, hizmet vereceği geniş bölgenin araştirma merkezi ve laboratuarı’ olacak yeni bir yükseköğretim kurumu kurulması için bir kanun teklifi hazırlanmıştır. Bu teklif, TBMM’nin 20 Mayıs 1955 günkü toplantısında 6594 sayılı Karadeniz Teknik Üniversitesi kuruluş kanunu olarak kabul edilmiştir.Bina Bilgisi, Yapi Bilgisi, Sehircilik, Restorasyon ve Mimarlik Tarihi Anabilim Dallarından olusan bölümümüzün akademik kadrosunda 7 profesör, 2 doçent, 15 yardımcı doçent, 3 ögretim görevlisi ve 12 arastirma görevlisi bulunmaktadir.
  • EOÜ Mimarlık Fakültesi: Fakülte, 1970 yılında Eskişehir Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi olarak kurulmuş ve 1983 yılında Eskişehir’deki öğretim kurumlarının Anadolu Üniversitesi adı altında yapılandırılması sonucu, Anadolu Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi adını alarak 18.8.1993 tarihine kadar bu üniversite bünyesinde eğitim öğretimini sürdürmüştür. 18.8.1993 tarihinde Eskişehir ‘deki yükseköğretim kurumlarının yeniden yapılandırılması sonucunda, yeni kurulan Osmangazi Üniversitesi’ne bağlanmıştır.
  • AÜ Mimarlık Fakültesi: Mühendislik Mimarlık Fakültesi, 1993 yılında yürürlüğe giren 496 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmuştur. Fakülte bünyesinde, Bilgisayar Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği ile Mimarlık bölümleri bulunmaktadır. Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Anadolu Üniversitesinin İki Eylül Kampüsünde, yeni ve modern binalarında hizmet vermektedir.
  • EÜ Mimarlık Fakültesi: Yükseköğretim kurulu’nun 21 Nisan 1989 gün ve 8589 sayılı kararı ile Mühendislik Fakültesi’nde açılmış olan Mimarlık Bölümü, 1991-1992 eğitim-öğretim yılında 20 öğrenci ile öğretime başlamıştır.Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, 03 Temmuz 1992 gün ve 3837 sayılı yasa ile kurulmuştur. Yükseköğretim kurulu’nun 29 Temmuz 1993 gün ve 14377 sayılı kararı ile fakülte bünyesinde ‘Mimarlık Bölümü’, ‘Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’ ve ‘Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü’ olmak üzere üç bölüm açılmıştır.Fakültede bugün 1 profesör, 7 yardımcı doçent, 13 öğretim görevlisi ve 14 araştırma görevlisi olmak üzere toplam 35 kadrolu öğretim elemanı görev yapmaktadır.

REKLAM ALANI

Reklam Vermek?
X
X