İnşaat Sektöründe İş Güvenliği 1

İnşaat Sektöründe İş Güvenliği

214 İzlenme
0

İş güvenliği, her ne kadar bir maliyet unsuru gibi görünse de, aslında uluslararası kalite standartları kapsamında iş verimliliğinin artırılmasında bir etken olarak tanımlanır. İş gören; güvenli koşullarda daha verimli çalışabilir ve kendini güvende hissettiğinden çok daha az hata yapar. Bu yönden bakıldığında, pragmatik bir faydasından söz edilebilen iş güvenliği kavramı; aslında insan hakları bakımından değerlendirilmesi gereken bir husustur. Öyle ki, işçilerin ücret karşılığında çalıştırılması; hayatlarını riske atmaları zorunluluğunu doğurmamalıdır. Elbette riskli sektörler söz konusudur, ancak iş veren tarafından mümkün olan tüm tedbirlerin alınmış olması ve olağan dışı durumların dahi belli projeksiyonlara bağlı olarak tedbir altına alınmış olması gerekir. Bu iş güvenliğinin insani boyutudur ki, bu insani boyut aslında kanunlar nazarında cezai müeyyideye de tabidir.

Mevcut iş kanunu; işverenin kanunda belirtilen tedbirleri almamış olması durumunda tam sorumlu olarak kabul edilmesini öngörmekte. Örneğin, bir inşaatta iskelede çalışan işçilerin güvenlik halatı kullanmaması sonucunda ortaya çıkabilecek bir can kaybı, işverenin, alt üstlenicinin ve şantiye şefinin müteselsil olarak sorumlu tutulması sonucunu doğurur. İş güvenliği denetçisi dahil olmak üzere sorumlular; taksirle ölüme sebebiyet verme suçundan yargılanabilir. Yani, artık şartlar eskiden çok farklıdır ve hiç kimsenin sorumluluğu üzerinden atabilme durumu söz konusu değildir.

İş güvenliği noktasında en büyük yanlışları genellikle küçük firmalar ve iş bazlı çalışan ustalar yapmaktadır. Örneğin, bir binanın dış cephesini boyamak üzere iş alan usta; çevreden bulduğu yardımcıları ile hiçbir tedbir olmadan iskeleye çıkar ve tüm personeli tehlikeye atar. Bu durumda ortaya çıkabilecek her türlü vakadan, usta ve ev sahibi sorumlu tutulur. Aynı durum, daha az tehlikeli durumlarda da söz konusudur. Bu nedenle inşaat işi yapılırken, kesinlikle mükellefiyet yapılmadan ve SGK ya işçi bildirimi sağlanmadan iş alınmaması gerekir. SGK hükümlerine göre yapılacak işlerin standartları vardır ki, iş güvenliği denetçisinin olur vermediği ortamlarda çalışmak yasaktır.

İş Güvenliği Gereklidir

İş güvenliğinin gerekliliği aslında insani olarak sorgulanması dahi doğru olmayan bir eylemdir. Zira iş güvenliği bir seçenek değildir. İhtiva ettiği hayati riskler nedeniyle dünyanın her yerinde İnşaat sektöründe genel geçer tedbirler uygulanır. Batı ülkelerinde bu tedbirlerin çok daha ağır olduğunu söylemek mümkündür ki, bu sayede bu ülkelerde çok az ölümlü iş kazası meydana gelir.

İş Güvenliği tedbirleri; yalnızca kaza sonrası yaralanma ve can kayıplarını engellemez. Bu sayede aynı zamanda kaza olma olasılığı da en düşük seviyeye getirilir. Yani, iş sürekliliğinin sağlanması için alınması gereken hayati tedbirlerin başında mutlak suretle iş güvenliği gelmek durumundadır. Kamu otoritesi de bu kapsamda, iş yerlerinin hangi sektörde faaliyet gösterdiklerine bakmaksızın temel müeyyideler ortaya koyar ve kaza olmasını beklemeden gerekli tedbirlerin alınmasını zorunlu kılar.

Mevcut iş güvenliği yasasına göre, belli personel sayısını aşan tüm işletmelerde ve personel sayısına bakılmaksızın tehlikeli iş kollarında yer alan işletmelerde iş güvenliği uzmanı bulundurmak zorunludur. Tabii tüm bunlardan önce her çalışma alanı için risk analizi yapılmalı ve risklilik faktörü tespit edilmelidir. Buna bağlı olarak tabi olunması gereken prosedür ortaya konacak ve gerekli tedbirler alınıp, personel görev tanzimi yapılacaktır. Avrupa Birliği uyum yasaları kapsamında, iş güvenliği unsurlarımız mevcut şartlarda oldukça gelişmiş seviyededir. Tabii işverenlerin, kamu otoritesinin zorlamalarını beklemeden, bu tedbirleri alıyor olmalarının kendi menfaatleri ile örtüştüğü noktasında ikna olmaları ve bunu bir maliyet unsuru olarak değil, uzun vadeli yatırım olarak görmeleri gerekmektedir.

Yorum Ekleyin

REKLAM ALANI

Reklam Vermek?
X
X