T

Okuma Süresi: 2 dak

Taban tahtası
Ahşap bir döşemede taban kirişlerinin üzerine çakılan döşeme tahtalarını her biri

Tama sahanlık
İki kolu birbirine paralel merdivenlerdeki ara sahanlık

Tanzim planı
Düzenleme planı

Tapu, tapu senedi
Bir mülkün kimin olduğunu gösterir belge

Tarafsız düzlem
Basınç ve çekme bölgelerini birbiriden ayıran itibari düzlem. Düz eğilme durumunda çubuk lifleri uzunluk değiştirirler. Basınç bölgesinde lifler kısalma, çekme bölgesinde ise uzamaya zorlanır. Aradaki bir düzlemde yer alan lifler ise uzama yada kısalmaya uğramazlar, ki bu liflerin bulundukları düzleme tarafsız düzlem denir

Tarafsız eksen
Eğilen bir kirişte gerilmenin sıfır olduğu çizgi, ölü eksen. İki mesnetli bir kirişte yüklerin üstten gelmesi durumunda tarafsız eksenin altındaki bütün lifler çekmeye, üstündekiler ise basınca çalışırlar. Kiriş homojen gereçten yapıldığında tarafsız eksen, kesitin ağırlık merkezinden geçer

Taslak
Bir şeyin henüz kesin biçim almamış durumu, eskiz

Taşçı kalemi
Üzerine çekiçle vurularak taş yontmakta kullanılan çok ser yassı uçlu bir çelik

Taşıyıcı
Yapının maruz kaldığı çeşitli kuvvetleri ve zorlamaları karşılayan bölümleri meydana getiren yapı bileşeni. Bir yapıda döşemeler, kirişler, kolonlar, temeller taşıyıcı gereçlerle yapılırlar

Taşıyıcı olmayan
Yalnızca kendi yükünü ve rüzgar yükünü karşılayan yapı bileşeni

Tatami
Japon evlerinde döşeme kaplama gereci olarak kullanılan kalın hasır. Tatamilerin yalnızca sazdan örülmüş olanlarının yanı sıra ipek, pamuk yada kendir şeritli olanları da vardır

Tavan
Örtülü bir yerin üstündeki döşemenin alt yüzeyi; taban karşıtı

Tavan planı
Üstte döşeme kaplamsı bulunmadığı kabul edilerek çizilen ahşap tavan kirişlemesi planı

Tecsimat
Bir duvar yüzeyindeki kabartma bezemeler

Tekmelik
Kapı kanatlarının, ayak çarpabilecek alt bölümlerine konulan çoğu maden koruma parçası; alüminyum tekmelik

Tekniker
Yapıda mimar ve mühendisin yardımcısı olan teknik eleman

Temel
Bir yapının sağlam zemine oturtulan ve yapıdan gelen yükleri zemine aktaran bölümü

Temel tabanı
Temelin üzerine oturduğu kaya, küskülük yada toprak zemin

Temel taşı
Yığma yapılarda temele konan büyük taşlardan herbiri

Tepelik
Kimi yapıların anıtsal kapıların ve mihrapların üst bölümünü süslemek üzere konulan iki ucu ve ortası kalkık oymalı mermer parçası

Teras
Oturup hava almaya yarayan düz ve çevresi açık yüksekçe yer, taraça

Terasman
Toprak düzlemesi, toprak kazma ve taşıma işleri

Tesisat
Belli bir işin sağlanmasına yardım eden alet ve araçların uygun yerlere birbirine bağlı olarak döşenmesi veya döşenen bu araçların tamamı

Tessera
Döşeme ve duvar mozaiği yapımında kullanılan, küçük bir küp biçiminde cam, pişmiş toprak yada taş parçası

Tesviye
Düzleme

Tırabzan
Merdiven parmaklığı

Tırabzan ayaklığı
Küpeşteyi taşıyan parmaklardan her biri

Tırabzan babası
Ahşap merdivende tırabzanın ilk basamak yada sahanlık basamağındaki kalın çubuğu

Tonoz
Biçimi alttan içbükey olmak üzere taş yada tuğla ve harçla örülmüş yarım silindir biçimde tavan; bir kemerin ötelenmesi ile meydana gelen örtü

Topal kiriş
Bir döşeme kirişlemesinde yükünü ana kirişe değil de kasnak kirişe aktaran kiriş

Tretuvar
Yaya kaldırımı. Bina eteğini dolaşan dar kaldırım

Trilit
Dikine yerleştirilmiş iki taş blok üzerine yatay olarak bir üçüncü blok konularak yapılmış anıt yada kapı benzeri yapı. Dolmenler birer trilittir

Tripleks
Üç düzeyli ev yada apartman dairesi

Tromp
Bir bina köşesine bindirmeli olarak örülen tonoz parçası; kare planlı kubbeli bir yapının duvarları arasındaki köşelerin üst bölümüne yapılan ve binanın üstünü sekiz kenarlı olarak kubbenin oturmasına elverişli bir kaide meydana getirmek üzere köşeleme tonoz

Tuğla
Duvar örmekte kullanılmak üzere kalıplara dökülüp kurutulduktan sonra harman ocağı yada fırınlarda pişirilen gereç

Tüteklik
Hamamlarda duvarlar içinde bırakılmış olan dar duman bacalarına verilen ad


Etiketler:
Bu Wiki'yi Faydalı Buldunuz mu ?
Hayır 0
Okunma: 1
Önceki: S
Sonraki: U
X
X