Mars 2050: Yaşam Alanı Fikir Yarışması

kasım, 2019

15kas01nisMars 2050: Yaşam Alanı Fikir Yarışması

DEVAMINI GÖSTER...

Açıklama

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Teknik Üniversitesi iş birliği ile öğrenci ve profesyonel olmak üzere 2 kategoride düzenlenen “MARS 2050: Yaşam Alanı Fikir Yarışması”na proje teslimi için son tarih 1 Nisan 2020.

Tema: “Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Teknik Üniversitesi, üniversite öğrencileri ve profesyonel katılımcıları Mars’ta ilk yaşam alanını düşünmeye çağırıyor.”

AMAÇ-YAKLAŞIM: “Dış Gezegen Şehirciliği ve Uzay Mimarlığı” konularını ele alan bir “FİKİR YARIŞMASI” hedefine yönelik olarak, yarışma yürütme sürecinde, ülkemizde bu hedefe yönelik “atölye, yarışma, uzmanlık ve/veya araştırma deneyimi olan” bir jüri ekibi aracılığı ile diyalog ortamlarını geliştirmek yaklaşımı ele alındı.

KONU: Türkiye Uzay Ajansının 13/12/2018 tarihinde kurulması ve tasarım okullarında aşırı zorluklar içeren Mars gibi yeni nesil vizyon ve projelendirme sahalarında, zorlayıcı iç ve dış koşullarda, ve diğer gök cisimlerinde ortam, kaynak ve yaşam alanı ihtimalinin araştırılması, tasarımı ve inşası üzerine yeni gelişen faaliyet alanına ürün verilmesi yönünde öğrenci ve profesyonel kategorilerde ulusal fikir yarışması düzenlenmesi hedeflendi.

YARIŞMA ÖDÜLLERİ: Yarışma öğrenci ve profesyonel iki kategoride yürütülecek olup aşağıda belirtilen miktarlarda Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından toplam 30.000 TL nakit ödül verilecektir.

ÖĞRENCİ KATEGORİSİ ÖDÜLLERİ

 • 1 ADET EŞİT BAŞARI ÖDÜLÜ 1.500 TL / EKİP + SERTİFİKA / kişi
 • 1 ADET EŞİT BAŞARI ÖDÜLÜ 1.500 TL / EKİP + SERTİFİKA / kişi
 • 1 ADET EŞİT BAŞARI ÖDÜLÜ 1.500 TL / EKİP + SERTİFİKA / kişi
 • 1 ADET EŞİT BAŞARI ÖDÜLÜ 1.500 TL / EKİP + SERTİFİKA / kişi
 • 1 ADET EŞİT BAŞARI ÖDÜLÜ 1.500 TL / EKİP + SERTİFİKA / kişi
 • 1 ADET EŞİT BAŞARI ÖDÜLÜ 1.500 TL / EKİP + SERTİFİKA / kişi

TOPLAM 6 ÖDÜL 9000 TL

PROFESYONEL KATEGORİ ÖDÜLLERİ

 • 1 ADET 1.LİK ÖDÜLÜ 10.000 TL / EKİP + PLAKET / ekip + SERTİFİKA / kişi
 • 1 ADET 2.LİK ÖDÜLÜ 5.000 TL / EKİP + PLAKET / ekip + SERTİFİKA / kişi
 • 1 ADET 3.LÜK ÖDÜLÜ 3.000 TL / EKİP + PLAKET / ekip + SERTİFİKA / kişi
 • 3 ADET MANSİYON ÖDÜLÜ 1000 TL / EKİP + PLAKET / ekip + SERTİFİKA / kişi

TOPLAM 6 ÖDÜL 21000

ÖDÜLLER GENEL TOPLAM 30.000 TL

YARIŞMA TAKVİMİ

Aşağıdaki yarışma aşamaları, BTÜ ve Bursa BŞB tarafından ortak proje olarak protokolde belirtilen sorumluluklar ve iş yükü paylaşımı tariflerine göre karşılıklı iletişim ile müştereken 9 aşama halinde yürütülecektir.

 • AŞAMA 1 Proje Protokolünün İmzalanması
  11 KASIM 2019
 • AŞAMA 2 Yarışma duyurusu
  15 KASIM 2019 www.bursabilimmerkezi.org/mars-2050-yasam-alani-fikir-yarismasi-1287/
 • AŞAMA 3 Yarışma hakkında soru sorma
  mail ile: 15 ARALIK 2019 PAZAR, 23:59’a kadar
 • AŞAMA 4 Jüri üyeleri tarafından soruların cevaplandırılması
  20 ARALIK 2019 Cuma, 17:00 www.bursabilimmerkezi.org/mars-2050-yasam-alani-fikir-yarismasi-1287/
 • AŞAMA 5 Fikir projelerinin teslimi
  Elden: 1 NİSAN ÇARŞAMBA 2020 17:00 Posta ile: 1 NİSAN ÇARŞAMBA 2020 17:00
 • AŞAMA 6 Jürinin projeleri değerlendirmesi
  4 (Cumartesi) VE/VEYA 5 (Pazar) NİSAN 2020
 • AŞAMA 7 Sonuçların duyurulması
  8 NİSAN 2020 Çarşamba
 • AŞAMA 8 Yarışma Kolokyumu ve Ödül Töreni
  MAYIS 2020 ilk 2 haftası içinde
 • AŞAMA 9 Yarışma e-kitabının jüri üyeleri tarafından hazırlanması ve müştereken elektronik ortamda paylaşılması
  HAZİRAN 2020 AYI İÇERİSİNDE

JÜRİ ÜYELERİ, RAPORTÖRLER VE DANIŞMAN GÖREV TANIMLARI:

YARIŞMA JÜRİ ÜYELERİ: Jüri üyelerinin görev tanımı “katılımcıların sorularının takvim içerisinde cevaplanması”, “ürünlerin öğrenci ve profesyonel kategoride değerlendirmesini kapalı bir katılımcıya kör inceleme ile tutanak altına alarak yapılması” ve “ödül alanların ve sonuçların felsefî, bilimsel ve teknik incelemeden geçmesini teyit etmek”tir. BTÜ elemanları dışındaki jüri üyeleri ile iletişim Bursa BŞB tarafından yürütülecektir.

ASİL JÜRİ ÜYELERİ

 • Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ)
  Yarışma Projesi İletişim ve Jüri Değerlendirme Koordinatörü ERSAN KOÇ, Dr.Öğr.Üys. Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
 • Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ)
  AHMET ZEKİ ÜNAL, Prof. Dr. / BTÜ Rektör Yardımcısı İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Sosyoloji Bölümü
 • Türkiye Uzay Ajansı (TUA)
  LOKMAN KUZU, Doç. Dr. / Yönetim Kurulu Üyesi Türkiye Uzay Ajansı Yönetim Kurulu
 • Gazi Üniversitesi (GÜ)
  SERKAN GÜNEŞ, Prof. Dr., Bölüm Başkanı GÜ, Mimarlık Fakültesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
 • İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ)
  GÜZDEN VARİNLİOĞLU, Doç. Dr. İEÜ, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü
 • İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ)
  BURKAY PASİN, Doç. Dr İEÜ, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü
 • Kocaeli Üniversitesi
  NEŞE ÇAKICI ALP, Doç.Dr. , Dekan Yardımcısı KOÜ, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü
 • Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ)
  SİBEL POLAT, Doç.Dr. BUÜ, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü
 • İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ)
  ZEYNEP GÜNAY, Doç.Dr., İTÜ, International Society of City and Regional Planners (ISoCaRP), Başkan Yardımcısı, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
 • Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ)
  GÜL SAYAN ATANUR, Doç.Dr. , Bölüm Başkanı Orman Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü
 • Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ)
  GÖKÇEN KILINÇ ÜRKMEZ, Doç.Dr. , Bölüm Başkanı Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
 • Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ)
  EBRU KAMACI KARAHAN, Dr.Öğr.Üys. Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
 • Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ)
  ASUTAN SARP YALÇIN, Dr.Öğr.Üys., Dekan Yardımcısı Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü
 • Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ)
  DİDEM GÜNEŞ YILMAZ, Dr.Öğr.Üys., Bölüm Başkanı Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü
 • Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ)
  AYLİN ARAS, Dr.Öğr.Üys. Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü

YEDEK JÜRİ ÜYESİ

 • Kocaeli
  MURAT HACIALİOĞLU Serbest Mimar, 3B Yazıcı Teknolojileri Uzmanı

YARIŞMA RAPORTÖRLERİ:

Raportörlerin görevleri soru, cevap ve jüri incelemesi aşamalarında jüri üyelerine yardımcı olmak, görüşleri yazılı ve imzalı kayıt altına almak, kolokyum ve sergileme aşamalarında yardımcı olmak şeklindedir.

 • Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ)
  ARDA TUNCER, Araştırma Görevlisi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
 • Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ)
  NAZLI DENİZ ERSÖZ, Araştırma Görevlisi Orman Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü
 • Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ)
  ENDER ŞEN, Araştırma Görevlisi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü
 • Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ)
  İREM KALE, Araştırma Görevlisi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü
 • Bursa Teknik Üniversitesi
  İMRAN GÜMÜŞ, Araştırma Görevlisi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü

YARIŞMA DANIŞMANI:

Danışmanın görev tanımı “yarışma teması ve sürecinin zenginleştirilmesi ve süreç içerisinde farklı açılımların ve ek etkinliklerin düzenlenmesinde fikir geliştirmek ve imkân dâhilinde bilimsel toplantı ve sergileme aşamalarında konuşmacı olarak destek olmak” şeklindedir.

 • N.A.S.A. (JET PROPULSION LABORATORY), A.B.D.
  UMUT YILDIZ, Dr., Astrofizikçi, NASA/JPL-Caltech

Yarışma Programı

Yarışma Şartnamesi

Yarışma Katılım ve Ürün Paylaşımı Beyan Formu

 

Konum: [email protected]

Düzenleyen: Bursa Büyükşehir Belediyesi

 

Gün-Saat

Kasım 15 (Cuma) 00:00 - Nisan 1 (çarşamba) 00:00

X
X