İzmir Ticaret Odası Binası Yenileme Fikir Projesi Yarışması

ocak, 2020

08oca(oca 8)00:0009mar(mar 9)00:00İzmir Ticaret Odası Binası Yenileme Fikir Projesi Yarışması

DEVAMINI GÖSTER...

Açıklama

Yarışmaya son başvuru tarihi: 09.03.2020’dir.

YARIŞMANIN TÜRÜ VE ŞEKLİ
Bölgesel Fikir Projesi Yarışmasıdır.

YARIŞMANIN YERİ KONUSU ve AMACI
İzmir Ticaret Odası mülkiyetinde bulunan ve Atatürk Cad. No:126 Pasaport İzmir adresinde yer alan mevcut binanın yenilenmesi ve İZQ İnovasyon Merkezi olarak yeniden işlevlendirilmesidir.

Pasaport bölgesindeki İzmir Ticaret Odası binasının inovasyon merkezi olarak yeniden projelendirilirken yarışma yoluyla ekonomik, özgün ve nitelikli önerilerin öne çıkarılması, yaratıcı ve yenilikçi önerilerin desteklenmesi, ilgili mesleklerin rekabet yoluyla geliştirilmesi, etik değerlerin yerleşmesi amaçlanmaktadır.

YARIŞMACIDAN BEKLENENLER
Yarışma konusu olan bina; Tarihi Pasaport kıyısında yer alan ve kent siluetinde önemli bir yer
tutan yapılardan biridir. 1987 Yılında İZTO’nun ihtiyaçlarına uygun olarak inşa edilen yapının
mimarı Mimar Mustafa Kavadarlı’dır. Yapıya muhtelif zamanlarda iç mekan düzenlemeleri
yapılmış ve yapı 2017 yılına kadar İZTO tarafından hizmet binası olarak kullanılmıştır.

Yarışmacıların;

 • İzmir Ticaret Odası’nın hafızasında yer etmiş olan yapının geçmişe dönük izlerini değerlendirerek ve kentsel kimliği göz önünde bulundurarak, yapının özgün karakterine ve yeni kullanım amacına uygun bir bina kabuğu tasarlamaları,
 • Esnek, yenilikçi, kolektif düşünmeyi teşvik eden yaratıcı mekanlar ve tasarımlar ortaya koymaları,
 • Mevcut binanın İZQ İnovasyon Merkezi’ne dönüşümü kapsamında; motive edici alanlarda “beraber üretmek ve öğrenmek” teşvik etmek amacıyla ortak çalışma kültürünü geliştiren, 7/24 yenilikçi teknolojileri barındıran mekân ve tasarım önerileri sunmaları,
 • Akıllı ve sürdürülebilir yapı teknolojilerini göz önünde bulundurmaları,
 • Tasarımlarında “İzQ İnovasyon Merkezi” kurumsal kimliği ile örtüşen mimari kimlik önermeleri,
 • Mevcut binanın gabarisini korumaları,
 • Yapının 01.12.2020 tarihinde hizmete girmesi planlandığından tasarımın hızlı yapım tekniklerine uygun, üretim ve maliyet odaklı olmasını sağlamaları,
 • Yürürlükte bulunan yönetmelik standart vb. gibi tüm resmi mevzuatlara uyulması, beklenmektedir.

Ayrıca yarışmacıların dünyadaki inovasyon merkezlerinin küresel kimliklerini de araştırarak güncel eğilimleri özümsemeleri tavsiye edilmektedir. İZQ İnovasyon Merkezi’nin bu anlamda, mevcut örneklerin plan ve cephe şemalarını tekrar etmeyen, özgün bir anlayış ile tasarlanması beklenmektedir.

YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI
Yarışmaya katılabilmek için aşağıda yer verilen koşullar aranmaktadır;

 • İzmir Ticaret Odası’na kayıtlı, mimarlık büro tescil belgesine sahip mimarlık firmaları katılabilir.
 • Ekip olarak katılım durumunda; ekip başı İzmir Ticaret Odası’na kayıtlı, mimarlık büro tescil belgesine sahip mimarlık firma olma zorunluluğu vardır. Bu durumda diğer ekip üyelerinin (mimar, içmimar) İZTO’ya kayıtlı olma zorunluluğu aranmaz.
 • Yarışmacıların, şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmiş olmaları gerekmektedir. Ekip adına İzmir Ticaret Odası’na kayıtlı mimarın bu şartı yerine getirmesi gerekmektedir.
 • Jüri üyelerini ve raportörlerini belirleyen ve atayanlar arasında olmamak,
 • Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek), raportörler ve yarışmayı açan idare adına çalışan danışmanlar ile bunların 1.dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak,
 • Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmış olmamak,
 • Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak,
 • İzmir Ticaret Odası 70. Mimarlık Grubu Meslek Komitesinden asil ve yedek üye statüsünde olmamak

Yukarıda anılan şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar dahi, tasarımları yarışmaya katılmamış sayılacaktır.

JÜRİ ÜYELERİ VE RAPORTÖRLERİN İSİM VE KİMLİKLERİ
a. Danışman Jüri Üyeleri
Emre Kızılgüneşler İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Prof. Dr. Mustafa Tanyeri İzmir Ticaret Odası Genel Sekreter
Prof. Dr. Celalettin Kozanoğlu İnş. Müh. İzmir Ekonomi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü
Tuba Kesen Umar İZQ Girişimcilik ve İnovasyon merkezi Direktörü

b. Asli Jüri Üyeleri
Özlem Erdoğdu Erkaslan Mimar – Jüri Başkanı
Celal Abdi Güzer Mimar
Ferhat Hacıalibeyoğlu Mimar
Mustafa Kavadarlı Mevcut Binanın Mimarı
Seçkin Kutucu Mimar
Aslı Ceylan Öner Mimar
Michael Edward Young Mimar

c. Yedek Jüri Üyeleri
Tülin Gazi İç Mimar
Altuğ Kasalı Mimar

d. Raportörler
Dr. Hitay BARAN İzmir Ticaret Odası Danışman
Ümit ÇİÇEK İzmir Ticaret Odası Teknik ve İdari İşler Müdürü

YARIŞMAYI DÜZENLEYEN İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER
İZMİR TİCARET ODASI
Adresi:  Atatürk Cad. No: 190 Alsancak-İZMİR
İrtibat Telefon Numarası
0-232-498 46 82
0-232-498 42 34
0-232-498 46 83
Faks Numarası: 0-232-498 46 95
Web Adresi:

ŞARTNAME VE EKLERİNİN ELDE EDİLMESİ
Yarışmacılar, şartname ve eklerini İzmir Ticaret Odası web portalı ( adresine yollanması karşılığında kayıt yaptıracaktır.

YARIŞMA TAKVİMİ
Yarışmanın İlanı: 08.01.2020
Yarışmaya Kayıt İçin Son Tarih: 09.03.2020
Son Soru Sorma Tarihi: 24.01.2020
Yanıtlar İçin Son Tarih: 27.01.2020
Projelerin Son Teslim Tarihi: 09.03.2020
Jürinin Toplanacağı Tarih: 11.03.2020
Yarışma Sonuçları İlan Tarihi: Jüri değerlendirme sonuçlarının bitiminde
Sergi Açılışı, Kolokyum, Ödül Töreni Tarih ve Yeri: 15.03.2020

Ekler:

Ek 1: Yarışma Şartnamesi (PDF)

Ek 2: İhtiyaç Programı (PDF)

Ek 3: Uydu Görüntüsü (JPG)

Ek 4: Fotoğraf Albümü (JPG)

Ek 5: Mevcut Bina Bilgisi (PDF)

Ek 6: Mevcut Bina Mimari Proje (DWG)

Ek 7A: Mevcut Bina Statik Proje (TIFF)

Ek 7B: Mevcut Bina Statik Proje 2 (TIFF)

Ek 8: İZQ İnovasyon Merkezi Sunumu (PDF)

Ek 9: 1/1000 Ölçekli Halihazır Harita (DWG)

 

Konum: İzmir

Düzenleyen: İzmir Ticaret Odası (İZTO)

 

Gün-Saat

Ocak 8 (çarşamba) 00:00 - Mart 9 (Pazartesi) 00:00

X
X