“Eskimeyen Kerpiç, Yaşayan Mekân” Kerpici Keşfet Fikir Yarışması

kasım, 2019

19kas(kas 19)00:0007şub(şub 7)00:00“Eskimeyen Kerpiç, Yaşayan Mekân” Kerpici Keşfet Fikir Yarışması

DEVAMINI GÖSTER...

Açıklama

Yarışma; Toprak yapı malzemesinin güncel kullanımlarının yaratıcı fikirlerle teşvik edilmesini amaçlanmaktadır.

KONU

Toprak yapı malzemesinin güncel kullanımlarının yaratıcı fikirlerle teşvik edilmesi.

AMAÇ

Anadolu’da derin geçmişi olan toprak yapı malzemesi günümüzde mimarlar tarafından yeterince tanınmamaktadır. Gerek sürdürülebilirlik kavramı gerekse malzemenin kültürel geçmişi düşünüldüğünde toprak ve kil malzemenin mimarlık, mühendislik, tasarım ve restorasyon öğrencileri tarafından güncel kullanımları bakımından desteklenmesi, bilgi birikimlerinin arttırılması ve teşvik edilmesi, öğrencilerin farklı fikirlerinin toprak teması ile şekillenmesini sağlamak amaçlanmaktadır.

Çalışma yapı malzemesinin bilinen yönlerinin dışında öğrencilerin yaratıcılıkları ile çok farklı tasarımlara ve düşüncelere ulaşılabileceğini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Malzemelerin yüzlerce yılda edindiği kimlik, algısal geçmiş ve alışılagelen bilinirliğinin ötesinde tasarımla ilişkilenince çok farklı ele alınabileceğine vurgu yapmayı, öğrenciye düşünmeyi, düşündüğü kadar da düşüncelerini ortaya koyma becerilerini geliştirmeyi hedefler. Kerpiç ve toprak malzemenin düşünce ile ve tasarımla her türlü bağlantısı ele alınabilir. Öğrenci her fikri Kerpiç ve toprak malzeme ile ilişkilendirebilir.

Bu çalışma sonucunda poster gönderen tüm katılımcılara bir katılım belgesi hazırlanacaktır. Tüm katılımcılar arasından eşdeğer ödüller verilmesi planmış ve ödül kategorisine giren tüm posterlerin katılımcılarına da bir ödül belgesi verilecek ve gruba da bir plaket hazırlanacaktır.

Çalışma tüm üniversitelerden katılımın sağlanabilmesi için dijital platformda desteklenmektedir. Çalışmaya katılan hocalara her türlü soru için E-posta: kullanılabilir .

Tavsiye edilen çalışma yaklaşımını biraz açıklamasını yapmak gerekirse, iki ana yaklaşım tavsiye edilmektedir. Bir de sunum yaklaşımından bahsedilebilir.

1. Yaklaşım: Kerpiç Malzemeye ve yapı elemanına teknik yaklaşım
Kerpiç malzeme ile üretilmiş yenilikçi bir detay, Kerpicin kendi yapısının geliştirilmesi, bir yapı elemanı tasarımı gibi yaklaşımlar teknik yaklaşımı oluşturmaktadır.

2. Yaklaşım: Kerpiç Malzemeye ve yapı elemanına Fikir yaklaşım
Kerpiç malzeme ile yaratıcı farklı fikirlerin birleşmesi olarak özetleyebiliriz. Tavsiye edilen kontrol yaklaşımı şu şekildedir. Kerpiç bir ana temadır. Alt fikir ve varsa bir destek fikir oluşturulması önerilir. Burada dikkat edilmesi gerekli konu ise alt fikirlerin mutlaka çatı konuya bağlanması ve ilişkili olmasıdır.

Bu yaklaşımla istediğiniz gibi düşünce üretebilirsiniz. Bu fikirleri bizlere danışabilirsiniz.

Dikkat edilecekler ise fikir geliştirirken mekânsal bir sonuca varmanız ya da kullanılabilecek mantıklı bir alan için kurgular yaratmanız tavsiye edilir. Olur olmayacak diye fikrinizi sınırlamamanız. Bu yarışmada amaçlanan öğrencinin yaratıcı gücünü ortaya koymaktır.

Sunum Yaklaşımı:

Fikriniz ne olursa olsun onu ortaya koymaya çalışmak fikir kadar çok önemlidir. Basit ama etkili bir sunum tekniği sizden beklenmektedir.

Her şeyi sizin yeniden yapmanız, sunumu tasarlamanız beklenmemektedir. Sizlere bu yarışma için verilen şablona tek bir paftada fikirlerinizi anlatan sunumu gerçekleştirmeniz. Taslak çalışmalar yaptıktan sonra istediğiniz gibi bizden ya da yakınınızdaki hocalarınızdan destek alabilirsiniz.

KATILIM KOŞULLARI

1. Düzenlenen yarışmaya ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrenci olarak tüm bölümler belirlenen formatta teslim koşulu ile katılım sağlayabilirler
2. Yarışma Kerpiç ve toprak malzemenin mimaride her kullanımına açıktır.
3. Yarışma kapsamında belirtilen toprak ve kerpiç malzemenin kullanılmadığı projeler değerlendirmeye alınmaz.
4. Gönderilen projelerde yarışmanın kapsamı ile ilgili öneriler ve tasarım yaklaşımları vurgulanmalı ve anlaşılır olmalıdır.
5. Bir öğrenci veya öğrenci grubu (En fazla 3 öğrenci ile sınırlı) birden fazla çalışma ile katılabilir.
6. Yarışma; Jüri üyelerinin birinci derecedeki yakınları dışında, tüm öğrencilere açıktır.

TEKNİK KOŞULLAR

1. Proje sunumunda mutlaka yarışma kapsamı ile ilgili bir bölüm, açıklama metni ve proje başlığı bulunmalıdır.

2. Katılımcılara verilecek yarışma şablonu içinde kalmak şartı ile proje sunum teknikleri açısından bir kısıtlama yoktur. Katılımcılar sunum teknikleri açısından serbesttir.

3. Yarışma Şablonu ve şartnamesi adresine gönderilmelidir.

2. Belirtilen gün ve saatten sonra gönderilen projeler yarışmaya kabul edilmeyecektir.

YARIŞMA TAKVİMİ

Son Teslim Tarihi: 7 Şubat 2020
Seçici Kurul Oylaması: 13 Şubat 2020
Sonuçların Açıklanması: 21 Şubat 2020
Ödül Töreni ve Sergi Açılış Tarihi: 07 Mart 2020
Ödül Töreni ve Sergi Yeri: TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, Karaköy, İstanbul /Türkiye

Sonuçlar, Kerpiç Akademi web sitesinden (www.kerpic.org ve “Eskimeyen Kerpiç, Yaşayan Mekân” Platformundan yayınlanacaktır.

ÖDÜLLER
Tüm katılımcılara “Katılım Sertifikası” verilecektir. Ödül Grubuna Kerpic’2020 Konferansına Katılım ve Dijital Yayın hakkı

Birincilik Ödülü: Plaket ve 2.000 TL
İkincilik Ödülü: Plaket ve 1.500 TL
Üçüncülük Ödülü: Plaket ve 1.000 TL
Mansiyon Ödülü: Plaket ve 500 TL

JÜRİ & ORGANİZE KOMİTE

Bilge Işık, Prof.Dr. (Jüri Başkanı)
Stefano Bertocci, Prof.Dr.
Jose Ramon Albiol Ibanez, Prof.Dr.
Hülya Turgut, Prof.Dr.
Nur Urfalıoğlu, Prof.Dr.
Ümit Arpacıoğlu, Doç.Dr
Osman Arayıcı, Doç.
Ece Caylan Baba, Doç.Dr
Alev Erarslan, Doç.Dr
Sibel Hattap, Doç.Dr
Ufuk Fatih Küçükali, Doç. Dr.
Esma Mıhlayanlar, Doç.Dr
Seden Özgünler, Doç.Dr
Elif Sönmez, Dr.Öğr.Üyesi
Seyhan Yardımlı, Dr.Öğr.Üyesi
Olcay Aydemir, Dr.

RAPORTÖR & SEKRETERYA

Aysel Tarım, Lecturer
Özlem Balık, Lecturer

 

Konum: www.kerpic.org

Düzenleyen: [email protected]

 

Gün-Saat

Kasım 19 (Salı) 00:00 - şubat 7 (Cuma) 00:00

X
X