Wiki Grubu: Tarz ve Akımlar

Bu alanda, Dünya tasarım tarihine iz bırakmış tarz ve akımlar yer alır.

Modernizm

Neoklasizm

Osmanlı Mimarisi

Post Modernizm

Pürizm

Sürdürülebilir Mimari

Uluslararası Tarz (İsviçre üslubu)

Yeni Yöreselcilik

X
X