Wiki Grubu: Tarz ve Akımlar

Bu alanda, Dünya tasarım tarihine iz bırakmış tarz ve akımlar yer alır.

Dömi Klasik

Ekspresyonizm (Dışavurumculuk)

Fonksiyonalizm (İşlevselcilik)

Fütürizm

Gotik Mimari

High Tech

Konstrüktivizm

Kübizm

Makine Estetiği

Minimalizm

X
X