KİŞİSEL

Adı ve Soyadı

Sezer SANAR

Mesleki Ünvan
Doğum Tarihi

17/04/1992

Üniversite Adı

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

Mezuniyet Zamanı

25/06/2014

Medya

Gruplar

Mimarlar grup logosu
Mimarlar
Herkese Açık Grup
X
X